Reklama

Siły zbrojne

Podwyżki opłat za ogrzewanie w garnizonach? AMW odpowiada

Blok mieszkalny w Słupsku
Blok mieszkalny w Słupsku
Autor. AMW Sinevia

Wracamy do tematu, którym żywo interesuje rodziny wojskowe. Jak dziś wg Agencji Mienia Wojskowego wygląda sytuacja w tzw. zielonych garnizonach? Czy żołnierze mogą liczyć na niższe opłaty w sezonie grzewczym?

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

14 października po ponad dwóch tygodniach od skierowania pytań do Agencji Mienia Wojskowego otrzymaliśmy odpowiedź, która z pewnością zainteresuje niemal 900 rodzin wojskowych. Przypomnijmy, że w przypadku tych osób bardzo istotnie wzrosły koszty związane z opłatami za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, a Agnieszka Bolesta, Prezes AMW w sierpniu deklarowała, że celem Agencji jest powrót do własnej infrastruktury, odejście od pośrednictwa przedsiębiorstw ciepłowniczych i dostarczanie ciepła bezpośrednio z urządzeń należących do AMW. Prezes podkreślała, że „celem jest zakończenie tych działań przed okresem grzewczym, aby dostarczać rodzinom żołnierzy ciepło po niższych cenach. Na ten cel planowano wówczas przeznaczyć w 2022 roku ok. 2,5 mln zł. Dziś wiemy, że deklaracje nie zostaną spełnione – prace nie zostały zakończone, a koszty będą z pewnością znacznie wyższe.

Pytanie do AMW

Agencję zapytaliśmy o kwestie związane z postępem prac w Wędrzynie i Świętoszowie oraz w pozostałych garnizonach, koszt realizowanych inwestycji oraz o informacje nt. liczby mieszkań, które zostały od początku 2022 roku opuszczone przez żołnierzy w związku z bardzo istotnym wzrostem opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. 

Reklama

Odpowiedź z Agencji

14 października drogą mailową otrzymaliśmy odpowiedź Agencji. Załączone pismo zawiera szereg ciekawych informacji, Małgorzata Weber nie udzieliła jednak precyzyjnych odpowiedzi w kwestii liczby mieszkań opuszczonych przez żołnierzy w związku z dużymi podwyżkami opłat. Pytania w tej sprawie zadamy ponownie, tym razem wskazując na konkretne miejscowości, ulice i budynki mieszkalne. Poniżej wymijające odpowiedź w kwestii liczby rezygnacji z lokalni mieszkalnych. 

Departament Zakwaterowania w Biurze Prezesa AMW w 2022 r. nie odnotował zwiększonej liczby rezygnacji z zajmowanych lokali mieszkalnych w porównaniu do lat ubiegłych. Aktualna ogólna liczba wolnych lokali mieszkalnych w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2021 r. zmniejszyła się o 183 lokale, co potwierdza, że wzrost opłat za ogrzewanie nie spowodował zmniejszenia zainteresowania kadry zawodowej zamieszkiwaniem w zasobie Agencji.
Małgorzata Weber, rzecznik prasowa AMW

Jak sytuacja wygląda w poszczególnych garnizonach?

Ponad połowa (479) lokali objętych podwyżkami opłat to mieszkania stanowiące zasoby zielonogórskiego oddziału regionalnego AMW. Z informacji przekazanych przez centralę AMW wynika, że na początku sierpnia oddział regionalny podpisał umowę na budowę nowych źródeł ciepła (CO i ciepła woda) dla 10 budynków mieszkalnych – czterech w Wędrzynie (nr 48, 49, 51 i 53) oraz sześciu w Świętoszowie (ul. Szkolna 14, 16, 18, 20, 22 i 24). Prace realizowane będą przez spółkę AMW Sinevia, a ich wartość określono na blisko 3,3 mln zł. Deklarowany przez AMW termin ich zakończenia – do końca 2022 roku. Warunkiem jest wcześniejsze wykonanie przebudowy istniejących przyłączy gazu przez przedsiębiorstwa gazownicze (PSG i EWE). Aktualnie prowadzone są „prace projektowe dotyczące realizacji ww. robót", odbyły się spotkania z wykonawcą na obiektach, w których powstać mają nowe źródła ciepła, rozpoczęto prace przygotowawcze, o których zostali powiadomieni mieszkańcy. 

Równolegle procedowana jest sprawa powrotu do zasobu AMW infrastruktury ciepłowniczej zlokalizowanej w Wędrzynie (budynki nr 42, 43, 46, 47), Sulechowie (ul. Wojska Polskiego 39) oraz w Żaganiu (ul. Dworcowa 32-40, ul. Karpińskiego 3-9, ul. Brodatego 10). Termin zakończenia powyższej procedury planowany jest na początek listopada br. Takie rozwiązanie pozwoli AMW na bezpośrednie podpisanie umowy na dostawę gazu, a tym samym umożliwi Agencji jako uprawnionemu podmiotowi skorzystanie z tarczy antyinflacyjnej i zakup gazu po cenach preferencyjnych.
Małgorzata Weber, rzecznik prasowa AMW

Czytaj też

Niemal trzecia cześć (263) lokali, w których wystąpiły wysokie podwyżki opłat to mieszkania położone na terenie osiedla w Nowym Glinniku. To siedemnaście sprywatyzowanych budynków i dziesięć wspólnot mieszkaniowych położonych w rejonie, za który odpowiada krakowski oddział AMW. 

W związku z podwyżkami cen gazu dla 14 budynków w 2022 r. wzrosły ustalane przez wspólnotę zaliczki na centralne ogrzewanie oraz dla 7 budynków wzrosła opłata za podgrzanie wody. W przypadku 3 wspólnot (5 budynków) był to znaczący wzrost (84%, 200%, 353%). W tych trzech przypadkach po złożeniu stosownych dokumentów przez zarządcę wspólnot mieszkaniowych od maja 2022 r. zaliczki obniżono. Obecnie wzrost opłat dla 14 budynków kształtuje się w granicach 4-61%.
Małgorzata Weber, rzecznik prasowa AMW

Efektem podjętych działań jest zatem znaczna redukcja podwyżek. Być może dlatego od początku 2022 roku „nie zaobserwowano zwiększonej liczby rezygnacji z zajmowanych lokali na terenie Osiedla w Nowym Glinniku" spowodowanych podwyżkami opłat pośrednich. 

Czytaj też

Kolejna liczna grupa mieszkań (132) objętych znacznymi podwyżkami opłat to lokale na w rejonie, za który odpowiada gdyński oddział AMW. Tu w zależności od dostawcy wzrost opłat wynosił od 20 do 300 procent. Podwyżki dotyczyły zarówno stawki stałej, stawki zmiennej lub obu jednocześnie. Najbardziej wzrosły opłaty na Helu – 300%, w Malborku (od 20 do 118%), Siemirowicach (od 34 do 64%), Ustce (od 37 do 57%) oraz Słupsku – 23%. Nadzieję na poprawę sytuacji wg AMW może przynieść ustawowe ograniczenie wzrostu cen do maksymalnego poziomu 40% oraz uruchomienie dopłat do węgla w przypadku lokalnej kotłownie węglowej w Siemirowicach. 

Wrocław to 60 lokali, w których nastąpiły wysokie podwyżki opłat. Większość z nich to mieszkania zasilane w energię cieplną przez kotłownię gazową zlokalizowaną w budynku wydzierżawionym ZZN Sp. z o.o. Oddział Energetyki Cieplnej (Wrocław, ul. Poświęckiej 17e) . Operator ten „nie ma możliwości korzystania z preferencyjnej taryfy na zakup gazu", jest natomiast objęty zerową stawką podatku obrotowego. W maju kolejne podwyżki taryf ciepła objęły ponownie mieszkańców budynku przy ul. Poświęckiej 17e we Wrocławiu oraz budynku przy ul. Andresa 14-16 w Bolesławcu. Efektem była podwyżka opłat zaliczkowych. 

Czytaj też

Bydgoszcz to tylko 7 lokali objętych wysokimi podwyżkami opłat. Dotyczą one mieszkańców budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Glinki 119. Stawki opłat za gaz od 1 lutego wzrosły z 11 zł/os. do 23 zł/os. Ponieważ od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia br. obowiązywała już stawka wynosząca 11 zł/os., o której oddział regionalny AMW w Bydgoszczy nie został powiadomiony, lokatorzy byli obciążani opłatami po stawce 7,50 zł/os. W związku z tym 24 marca br. OR AMW w Bydgoszczy poinformował 7 lokatorów lokali ww. wspólnoty mieszkaniowej będących własnością AMW o zmianie opłat za lokal ze wskazaniem opłaty za gaz – zaznacza Małgorzata Weber.

Co dalej?

Analizując nadesłane odpowiedzi widać wyraźnie, że sytuacja w każdym z garnizonów i oddziału regionalnych jest inna. Komplikuje to działania podejmowane przez AMW. Wyraźnie widać, że problemy rozwiązywane będą w trakcie sezonu grzewczego, a koszty z tym związane będą wyższe niż pierwotnie zakładano. Czy żołnierze i ich rodziny doczekają się happy endu? Jak wielu z nich zrezygnowało lub zrezygnuje z mieszkań administrowanych przez AMW? Jedno jest pewne, kilkuset żołnierzy nadal czeka na pozytywne rozwiązanie problemu, który negatywnie rzutuje na wizerunek resortu obrony narodowej oraz sił zbrojnych, a także na sytuację materialną rodzin wojskowych. A jednym ze sloganów reklamowych wykorzystywanych w rekrutacji było hasło „Czy Twój pracodawca da Ci mieszkanie? Nie? A my Ci je damy!". Widać wyraźnie, że może to być mieszkanie w niektórych wypadkach z wysokimi opłatami. 

undefined
Reklama

Komentarze

    Reklama