Reklama

Siły zbrojne

Poczta Polska laureatem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

25 listopada tego roku Poczta Polska otrzymała tytuł laureata oraz okolicznościową statuetkę „Pracodawca przyjazny WOT”. Nagroda została przyznana w kategorii średnie przedsiębiorstwa. W roku 2019 Poczta Polska otrzymała taką nagrodę, ale wówczas na szczeblu lokalnym.

Przy okazji poinformowania o uzyskaniu wyróżnienia „Pracodawca przyjazny WOT", Poczta Polska podkreśliła, że silnie wspiera pracowników-żołnierzy. Dbając o to, aby umożliwić im realizację zadań wynikających przynależności do jednego z rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspierając zdobywanie nowych kwalifikacji w specjalistycznych dziedzinach wojskowych. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, zauważyła przy tym, że właśnie potwierdzeniem zaangażowania Poczty Polskiej we wspieranie WOT jest również wcześniejszy tytuł laureata konkursu pn.: „Pracodawca przyjazny WOT” otrzymany w 2019 roku przez region świętokrzyski Poczty Polskiej.

Wśród obecnych pracowników Poczty Polskiej, zatrudniającej ogólnie ponad 70 tys. osób, jest ok. 160 żołnierzy WOT (tzw. terytorialsów). Jak podkreśliła w oficjalnym komunikacie rzecznik Poczty Polskiej, ze względu na szczególne znaczenie w Systemie Obronnym Państwa (jedyny operator pocztowy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym) Poczta Polska w sposób szczególny ma rozumieć działania Wojsk Obrony Terytorialnej. Według Justyny Siwek, wartości reprezentowane przez polskich terytorialsów – zaufanie, honor, odwaga, szacunek, współdziałanie, poświęcenie i praca zespołowa – pokrywają się zaś z tymi wartościami, które przyświecają Poczcie Polskiej. 

Poczta Polska, z siecią 7,5 tys. placówek, zlokalizowanych w najmniejszych miejscowościach na terenie całego kraju, sama w sobie stanowi także system sieci terytorialnej, umożliwiający połączenie sił i współpracę z WOT na rzecz wspierania i obrony lokalnych społeczności. Dodatkowo jako operator wyznaczony, Spółka realizuje m.in. zdania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP.

Przyznana nagroda to dla nas powód do dumy. Chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie w imieniu własnym i wszystkich pocztowców. Formuła WOT to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą przywdziać mundur i jednocześnie dalej realizować się zawodowo na innej płaszczyźnie. Poczta Polska, jako jeden z największych pracodawców w kraju, stwarza swoim pracownikom warunki do łączenia pracy ze służbą z korzyścią dla wszystkich stron. Nasza firma, realizując zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wspiera wysiłek Sił Zbrojnych RP, a jednocześnie – będąc bliskim partnerem – popiera i propaguje ideę służby w Wojskach Obrony Terytorialnej – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Angażując się w promocję rekrutacji do WOT oraz całych sił zbrojnych i służby wojskowej, Poczta Polska wydała obiegowy znaczek pocztowy emisji „Wojska Obrony Terytorialnej”. W ostatnim czasie Spółka włączyła się także do akcji społecznościowej #MuremZaPolskimMundurem wspierającej żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. W jej ramach w całodobowych placówkach pocztowych na terenie kraju udostępnione są dedykowane i specjalnie oznaczone pojemniki, do których każdy może wrzucić kartki lub własnoręcznie stworzone prace z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. Poczta Polska nieodpłatnie przekaże je przedstawicielom służb mundurowych. Klienci mogą też składać kartki/laurki także w tych placówkach pocztowych,  gdzie nie ma ww. pojemników.

Reklama
link: https://sklep.defence24.pl/produkt/walka-z-terroryzmem-polskie-rozwiazania-a-francuskie-doswiadczenia/
Reklama 

Komentarze