Reklama

Siły zbrojne

Ostatnie święto 16. Batalionu Zaopatrzenia w Elblągu

W dniu 1 października 2012 roku 16 Batalion Zaopatrzenia w Elblągu obchodził będzie 63. rocznicę swego istnienia.Tego też dnia – po 63. latach służby, przede wszystkim w strukturach 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, nastąpi pożegnanie sztandaru tej zasłużonej i związanej z Elblągiem jednostki.

Historia batalionu datuje się od roku 1949, kiedy to na bazie istniejącego plutonu samochodowego przy sztabie dywizji powstaje 42 Kompania Samochodowa. Na stanowisko dowódcy kompanii wyznaczony został por. Czesław Grębosz. W listopadzie 1955 rozkazem Ministra Obrony Narodowej na bazie 42 Kompanii Samochodowej powstaje 62 Batalion Transportowy. 1 października 1970 roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego z połączenia 62 Batalionu Transportowego, 16 Dywizyjnego Punktu Zaopatrzenia oraz 45 Piekarni Polowej utworzony zostaje 16 Batalion Zaopatrzenia. Jego Dowódcą zostaje mjr Kazimierz Zapał.

W 1996 roku jednostka podlega przeformowaniu na nowe struktury na podstawie zarządzenia Dowódcy 16 Dywizji. 4 października 1997 roku na podstawie Ustawy z dnia 19. 02. 1993 roku  o znakach Sił Zbrojnych RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej jednostka otrzymuje sztandar. Wręczenia sztandaru dokonuje przedstawiciel Prezydenta RP, Dyrektor Departamentu Gotowości Obronnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. dyw. dr Tadeusz JAauer. Sztandar przyjmuje dowódca 16 Batalionu Zaopatrzenia, mjr mgr Jurek Neumann. Pan ppłk mgr Jurek Neumann jest dowódcą 16 Batalionu Zaopatrzenia od 1997 roku.

1 lipca 2011 roku, 16 batalion zaopatrzenia przeszedł w podporządkowanie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Warszawie i podległej Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy. 1 października po raz ostatni żołnierze 16 batalionu zaopatrzenia staną na placu swojej jednostki i pożegnają swój sztandar.

Program uroczystości;

12. 00 – uroczysta zbiórka połączona z pożegnaniem sztandaru;

13. 10 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

W imieniu Dowództwa 16 Batalionu Zaopatrzenia zapraszam do udziału w tej podniosłej uroczystości. 16 Batalion Zaopatrzenia zawsze był związany z Elblągiem i z 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Uroczysta zbiórka odbędzie się w kompleksie koszarowym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

Tekst: mjr Zbigniew Tuszyński
Reklama

Komentarze

    Reklama