Reklama

Siły zbrojne

Od nowego roku MON proponuje nowe stawki dodatków do uposażenia

Okręt podwodny ORP Orzeł
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Obecnie znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych. Tryb opiniowania jest pilny ponieważ przepisy rozporządzenia mają mieć zastosowanie do ustalania wysokości dodatku motywacyjnego od 1 stycznia 2023 roku.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w Ustawie z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Zastąpi ono rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Rozporządzenie utrzymuje normy określające dodatki specjalne, jakie otrzymują żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Od nowego roku będą one wynosiły miesięcznie:

Reklama
 • dla pilotów – od 750 zł do 2700 zł oraz zwiększenie za wykonywanie lotów na samolotach F-16 do 2250 zł lub zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD – do 2250 zł;
 • dla pozostałego personelu latającego – od 450 zł do 1500 zł oraz zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD do 1500 zł;
 • dla personelu służby inżynieryjno-lotniczej – do 450 zł oraz zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej o 150 zł albo zwiększenie za obsługę samolotów przeznaczonych do lotów oznaczonych statusem HEAD o 300 zł;
 • dla marynarzy – od 225 zł do 900 zł;
 • dla nurków – od 450 zł do 1800 zł;
 • dla skoczków spadochronowych – od 300 zł do 1125 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Grom – od 1200 zł do 3300 zł;
 • dla żołnierzy pełniących służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5250 zł;
 • dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1200 zł do 3300 zł;
 • dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze – do 1350 zł;
 • dla pozostałych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;
 • dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł;
 • dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł.

Nowym rozwiązaniem w projekcie jest wprowadzenie zwiększenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych dla żołnierzy, którzy będą w przyszłości wykonywać loty na samolotach wielozadaniowych F-35 i FA-50. Będzie on taki sam jak dla pilotów samolotów F-16.

Śmigłowiec Mi-14PŁ numer 1008.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Rozporządzenie utrzymuje również w dotychczasowej formule regulacje związane z dodatkami służbowymi, które otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych. Od nowego roku będą one wynosiły miesięcznie:

 • dla dowódcy batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł (w przypadku pełnienia służby w tzw. jednostkach bojowych od 600 zł do 900 zł);
 • dla komendanta szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł;
 • dla dowódcy kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 525 zł do 750 zł);
 • dla szefa kompanii, baterii, klucza, szwadronu (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 495 zł do 525 zł) albo bosmana okrętowego – od 45 zł do 75 zł;
 • dla kontrolera ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł oraz zwiększenie o 300 zł za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;
 • dla żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony – do 750 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Formoza oraz Jednostki Wojskowej Komandosów – od 1200 zł do 3300 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nil albo Jednostce Wojskowej Agat – od 150 zł do 2400 zł;
 • dla żołnierzy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. Eskadry Działań Specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Grom – do 1350 zł;
 • dla żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;
 • dla żołnierzy 1.Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego: piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;
 • dla żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – do 450 zł;
 • dla lekarza albo lekarza dentysty – od 150 zł do 1500 zł;
 • dla radcy prawnego albo referenta prawnego – od 150 zł do 900 zł;
 • dla nawigatora naprowadzania albo wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł;
 • dla szefa służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł;
 • dla żołnierzy Agencji Uzbrojenia realizującego zamówienia publiczne – od 750 zł do 3000 zł;
 • dla kryptologa, odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo lub programisty w JW 5949, JW 3860 lub w JW 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2100 zł.
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

W odniesieniu do dodatku za długoletnią służbę wojskową rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi wysokość tego dodatku kształtuje się następująco:

 • po 3 latach służby - 3% uposażenia zasadniczego;
 • po 6 latach służby - 6% uposażenia zasadniczego;
 • po 9 latach służby - 9% uposażenia zasadniczego;
 • po 12 latach służby - 12% uposażenia zasadniczego;
 • po 15 latach służby - 15% uposażenia zasadniczego;
 • po każdym następnym roku służby dodatek wzrastać będzie o 1 % należnego uposażenia zasadniczego, jednak nie więcej niż 35% tego uposażenia (po 35 latach służby).

W rozporządzeniu MON wprowadza nową formułę dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych:

 • 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;
 • 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;
 • 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;
 • 405 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

Po podpisaniu przez Ministra Obrony narodowej proponowanego rozporządzenia wojsko będzie korzystało z szerokiej gamy dodatków. Będą nimi dodatek specjalny, dodatek służbowy, dodatek za długoletnią służbę oraz dodatek motywacyjny.

Reklama

Komentarze (2)

 1. Xergoos

  długo to nie potrwa bo mięso szykują więc te dodatki to do trumienki się dorzuci.

  1. MaxShuPL

   Idź w ślad "za ruZkim karabliom".

 2. bubu74

  Nie powinno być żadnych dodatków tylko normalna wypłata i odpowiednia siatka etatów i dopisanych do nich stopni. Gąszcz dodatków tylko powoduje chaos, bałagan i wielkie pole do nadużyć.

Reklama