Reklama

Siły zbrojne

Ochrona jednostek wojskowych pod kontrolą żandarmerii

Fot. ŻW/Sylwia Guzowska
Fot. ŻW/Sylwia Guzowska

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby kontrolę nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochraniającymi obiekty wojskowe przejęła Żandarmeria Wojskowa. Przygotowany przez resort projekt nowelizacji ustawy trafił już do uzgodnień. 

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia przewiduje, że nadzór nad SUFO (specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi) będzie sprawował minister obrony poprzez Żandarmerię Wojskową, której zadaniem będzie kontrola ochrony terenów powierzonych pieczy SUFO. Żandarmeria ma też sprawdzać zgodność działania firm ochroniarskich z przepisami, kontrolować uprawnienia pracowników, warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji oraz sposoby użycia przez pracowników SUFO środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Wg obowiązującej ustawy z 1997 r. nadzór nad SUFO sprawują komendant główny policji, w portach lotniczych - komendant główny Straży Granicznej, a w przypadku obiektów wojskowych - szef MON. Jednak, jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, dotychczas nadzór nad formacjami ochronnymi działającymi na terenach MON "ma charakter iluzoryczny". Praktycznie bowiem nadzoru w przewidzianym zakresie "w resorcie obrony narodowej nie wykonuje żaden podmiot".

Problemy z ochroną

Jak podkreślą twórcy projektu, "jednocześnie  w zakresie ochrony terenów resortu obrony występują liczne nieprawidłowości, które są ujawniane przez Żandarmerię Wojskową" w ramach przeprowadzanych przez nią kontroli. Problemy dotyczą braków w wyposażeniu i wyszkoleniu pracowników SUFO, naruszeń przepisów o czasie pracy mogących odbić się na jakości ochrony, a także nietrzeźwości w miejscu pracy. Autorzy stwierdzają zarazem, że zakres nadzoru ŻW nad firmami ochrony jest niewystarczający.

Koncepcję powierzenia żandarmerii nadzoru nad SUFO uzasadnia się właściwością tej formacji do kontrolowania ochrony mienia wojskowego oraz doświadczeniem żołnierzy wojskowej policji i znajomością rzeczywistych potrzeb dotyczących ochrony obiektów MON. 

Według przytoczonych danych przy ochronie terenów MON jest zatrudnionych ok. 7 tys. pracowników. Skutkiem proponowanych zmian będzie wzmocnienie ŻW o 15 żołnierzy zawodowych i jednego cywilnego pracownika.

To kolejny projekt dotyczący uprawnień Żandarmerii Wojskowej. Na początku kwietnia rząd skierował do uzgodnień projekt nowelizacji rozporządzenia poszerzającego listę wykroczeń, za które żandarmi będą mogli wymierzać mandaty. Chodzi przede wszystkim o przewinienia popełniane przez żołnierzy, a niekiedy także przez cywilów.

PAP - mini

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.