Reklama

Siły zbrojne

Nowy korpus osobowy w siłach zbrojnych

Fot. WOT
Fot. WOT

Za sprawą nowelizacji dwóch rozporządzeń Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie wprowadza nowy korpus osobowy wraz z grupami osobowymi. Tym samym terytorialsi po ponad 4 latach od powołania formacji stają się formalnie osobnym korpusem osobowym.

15 stycznia w dzienniku ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wprowadzające zmiany do obowiązujących wykazów korpusów osobowych oraz specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych. Oba akty prawne formalnie zostały wydane jeszcze w ubiegłym roku, a konkretnie 28 grudnia.

Nowelizacja wprowadza nowy korpus osobowy: korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej, z grupami osobowymi: sztabową (oficerowie - specjalności wojskowe: ogólna, organizacyjno-uzupełnieniowa i mobilizacyjna, operacyjna, szkoleniowa i współpraca cywilno-wojskowa), lekkiej piechoty (podoficerowie – specjalności wojskowe: ogólna, lekka piechota i strzelec wyborowy lekkiej piechoty oraz szeregowi – specjalności wojskowe: lekka piechota i strzelec wyborowy lekkiej piechoty), bezzałogowych statków powietrznych – amunicji krążącej (oficerowie – specjalności wojskowe: ogólna, podoficerowie – specjalności wojskowe: ogólna i operator BSP – amunicji krążącej oraz szeregowi – specjalności wojskowe: operator BSP – amunicji krążącej i eksplantacja BSP – amunicji krążącej).

Od strony organizacyjnej jest to ważna zmiana, gdyż do tej pory zarówno żołnierze zawodowi jak i żołnierze terytorialnej służby wojskowej od strony formalnej wchodzili w skład korpusu wojsk lądowych. Zmiany podkreślają zatem odrębność formacji. Pytanie tylko czy wprowadzeniem zmian w wykazie korpusów, grup osobowych i specjalności wojskowej nie powinno nastąpić kilka lat temu. Jednak daty 28 grudnia i 15 stycznia z pewnością zostaną zapisane w kronikach Wojsk Obrony Terytorialnej obok takich wydarzeń jak powołanie do życia samej formacji, pierwsze przysięgi wojskowe, nadanie sztandaru, odznak wojskowych oraz imion patronów poszczególnym jednostkom.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama