Siły zbrojne

Nowe mundury dla wojska

Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ

3. Baza Regionalna rozpoczęła postępowanie przetargowe na pozyskanie dla wojska nowych kompletów mundurowych. Planowane jest kupno tropikalnych mundurów polowych, koszulobluz pod kamizelkę ochronną zwykłych jak i w kamuflażu pustynnym oraz czapki rogatywki polowej.

Przetarg prowadzony jest w ramach czterech oddzielnych zadań. Pierwsze z nich dotyczy pozyskania 9099 sztuk (w ramach opcji dodatkowe 5 tys. sztuk) rogatywek polowych zgodnych z Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną wzór 425/MON. Oznacza to, że są to rogatywki dotychczas używane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W drugim i trzecim zadaniu wojsko planuje pozyskać kolejno 2500 sztuk (w ramach opcji dodatkowe 2 tys.) koszulobluz pod kamizelkę ochronną oraz 1500 sztuk w kamuflażu pustynnym (z opcją na tysiąc sztuk). Muszą one spełniać Wymagania Techniczno-Użytkowe opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej nr 7/WOBWSM i wzorem PUiW.

Ostatnie zadanie dotyczy zakupu mundurów tropikalnych. Planuje się pozyskać 2499 kompletów w ramach umowy podstawowej, z prawem rozszerzenia jej w ramach opcji do dodatkowych 2 tys. sztuk. Mają być wykonane zgodnie z Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną 124T/MON.

Wszystkie zamawiane elementy umundurowania muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji z 2020 r. Powinny też spełniać wymagania jakościowe zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Przetarg prowadzony będzie w procedurze ograniczonej, przewidywana liczba podmiotów dopuszczonych do udziału w dalszej części postępowania ma być nie większa niż pięć. Następnie zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty z uwzględnionym kryterium: cena (waga 60), termin wykonania zamówienia (waga 20) oraz gwarancja (waga 20). Oferty mogą być składane do 27 kwietnia 2020 roku.

Komentarze