Siły zbrojne

Nowe elementy umundurowania dla marynarzy

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu na dostawy mundurów ćwiczebnych i bielizny marynarki wojennej dla marynarzy.

Cały przetarg, który był realizowany w ramach procedury otwartej, podzielono na cztery zadania (bez dodatkowych opcji), które dotyczą: mundurów ćwiczebnych marynarki wojennej wzór 2010, mundurów ćwiczebnych letnich marynarki wojennej wzór 2010, bielizny letniej marynarki wojennej i bielizny zimowej marynarki wojennej.

W ramach pierwszego i drugiego zadania planowane jest pozyskanie łącznie po 2 100 kompletów odpowiednio mundurów ćwiczebnych marynarki wojennej wzór 2010 i mundurów ćwiczebnych letnich marynarki wojennej wzór 2010. W ramach trzeciego i czwartego zadania planowane jest pozyskanie łącznie po 10 000 kompletów odpowiednio bielizny letniej marynarki wojennej i bielizny zimowej marynarki wojennej. W ramach poszczególnych zadań wykonawca może zaoferować jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, które będą także przedmiotem oceny.

Termin składania ofert upłynął 31 marca br., po czym nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich czterech zadaniach posłużyły następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20).

W ramach pierwszego i drugiego nie podjęto decyzji o udzieleniu zamówienia odpowiednio z powodu zdecydowanego przekroczenia przez jedynego oferenta zamierzonej kwoty przeznaczonej na zadanie oraz niezłożenia żadnych ofert. W ramach trzeciego zadania kontrakt o wartości ok. 365  000 tys. zł otrzymało konsorcjum spółek Trawena Sp. z o.o. Sp. k., Zakład Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Krajewski” i Bogmar Bogusława Bryczek. W ramach czwartego zadania kontrakt o wartości ok. 1 068 700 tys. zł otrzymała spółka Trawena Sp. z o.o. Sp. k. 

Komentarze