Reklama

Siły zbrojne

Monitor Polski: opublikowano wieloletni program dotyczący zakupu Abramsów

M1A2 SEPv3. Fot. US Army
M1A2 SEPv3. Fot. US Army

We wtorkowe popołudnie, 3 sierpnia 2021 roku, Rada Ministrów opublikowała w Monitorze Polskim uchwałę, dotyczącą ustanowienia programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” i zapewnienia warunków jego realizacji. Najpewniej dotyczy on pozyskania przez Polskę 250 czołgów M1A2 Abrams w wersji SEPv3.

Uchwała z dnia 9 lipca 2021 r., dotyczy wieloletniego programu modernizacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021-2026. Według zapisów programu Wojsku Polskiemu zostaną dostarczone w powyższych latach czołgi – biorąc pod uwagę ostatnie plany Ministerstwa Obrony Narodowej tymi czołgami będzie 250 M1A2 Abrams SEPv3, które byłyby stosowane do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.

W elementy składowe tego programu możemy zaliczyć poza uzbrojeniem Polski w Abramsy m.in. zapewnienie pakietów szkoleniowych, logistycznych, dostawę amunicji czy przygotowanie niezbędnej infrastruktury w jednostkach wojskowych – w tym wypadku 18. Dywizji Zmechanizowanej, gdzie będą zakupione czołgi stacjonowały.

Głównym celem programu jest doprowadzenie do wzrostu potencjału obronnego Polski, realizując postanowienia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 roku. Według dokumentu władze państwowe muszą podjąć odpowiednie działania, które zapewniłyby odpowiedni poziom bezpieczeństwa obywateli oraz kraju, nie dopuszczając do agresji nieprzyjaciela i podnosząc zarazem zdolności odstraszania, jednocześnie angażując się w proces modernizacji SZ RP. Na wypadek zaistniałego już stanu wojny wojska pancerne miałyby się podjąć prowadzenia skutecznej walki dzięki nabytemu sprzętu wojskowemu.

Przechodząc do kwestii finansowania tego wieloletniego programu, to Rada Ministrów wyszczególniła dwa główne źródła: budżet państwa (maksymalnie 4,8 mld zł rocznie), Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, przy czym zastrzeżono również w uchwale, że pieniądze na sfinansowanie zakupu czołgów mogą pochodzić z innych, jeszcze niewskazanych źródeł.

Reklama
Reklama

Określono także górną granicę czasową realizacji dostawy nowoczesnych czołgów – według uchwały nieprzekraczalnym terminem jest 31 grudnia 2026 roku. Wykonawcą programu będzie szef resortu obrony, który rokrocznie będzie do dnia 30 kwietnia składał Prezesowi RM sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji poszczególnych elementów programu.

Przypomnijmy, 14 lipca br. Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński podczas wizyty w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej ogłosili, że Polska zakupi 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszym wariancie SEPv3. Wtedy również określono, że na sfinansowanie zakupu zostanie przeznaczonych 23 mld złotych spoza budżetu MON na podstawie uchwały RM. Trafiłyby one do sumarycznie czterech batalionów Żelaznej Dywizji, znacząco wzmacniając wschodnią flankę NATO.

Jeszcze tego samego dnia zostało wysłane zapytanie ofertowe (Letter of Request), w którym to strona polska określiła swoje zapotrzebowanie na te czołgi. Jednocześnie ta decyzja wiązała się z oficjalnym rozpoczęciem procedury sprzedaży zagranicznej FMS (Foreign Military Sales), która zezwala na nabycie amerykańskiego SpW na tych samych zasadach, co US Army.

M1A2 Abrams SEPv3 są najnowszym wariantem, wprowadzonym niedawno na uzbrojenie US Army. Względem poprzednich ulepszono opancerzenie, zwiększając zarazem przeżywalność załogi. Do ochrony czołgu warto dodać także system przeciwdziałania zdalnie odpalanym ładunkom wybuchowym jak i nowe wewnętrzne systemy przeciwpożarowe.

Modyfikacjom uległa również jednostka napędowa. Udoskonalono alternator, pierścień poślizgowy jak i moduły Hull Power Distribution Unit (eHPDU)/Common Remote Switching Modules (CRSM) i system monitorowania akumulatorów (BMS). Dodano pomocniczy agregat zasilający. Poprawiono również system łączności. Znaczna część modyfikacji dotyczyła architektury elektronicznej czołgu i systemu generowania energii, tak aby był on dostosowany do ewentualnych dalszych usprawnień. Wprowadzono także nowe systemy łączności.

Zmodyfikowano także system kierowania ogniem, poprzez dodanie systemu Ammunition Data Link, pozwalającego na przesyłanie informacji do kompatybilnych z nim pocisków, takich jak przeciwpancerny kinetyczny M829A4 Advanced Kinetic Energy (AKE) oraz odłamkowo-burzący/wielozadaniowy XM1147 Advanced Multi-Purpose (AMP). W zmianach, jakie nastąpiły w czołgu, znalazło się także miejsce dla zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS-LP.

Reklama

Komentarze

    Reklama