Reklama

Siły zbrojne

MON planuje zmiany w dodatkach do uposażeń

Fot. zw.wp.mil.pl.

Równolegle do uzgodnień w sprawie wojskowych uposażeń resort obrony narodowej do uzgodnień międzyresortowych skierował kolejny projekt rozporządzenia. Dotyczy on dodatków do wojskowych uposażeń. Sprawdzamy jaki jest proponowany zakres zmian oraz kto może liczyć na wyższy dodatek.

Reklama

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od miesiąca jest dostępny w serwisie  legislacja.gov.pl Niestety do tej pory nie poznaliśmy jeszcze stanowisk innych resortów, a zwłaszcza ministerstwa finansów. Z pewnością zainteresuje on jednak zarówno żołnierzy jak i dowódców jednostek wojskowych. Warto zaznaczyć, że zapisy zawarte w tym projekcie muszą korespondować z rozporządzeniem w sprawie uposażeń wojskowych, a w przypadku tego aktu prawnego nadal trwają uzgodnienia.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Proponowane zmiany

Proponowane regulacje jak wynika z uzasadnienia projektu będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku. Skutki finansowe w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów oszacowano na poziomie 6 mln zł, a w kolejnych latach na poziomie 6,5 mln zł rocznie.  Wśród propozycji resortu obrony narodowej znalazły się zapisy związane z podwyższeniem mnożnika kwoty bazowej z 0,6 do 0,9 dla osób pełniących służbę w pionach operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym Żandarmerii Wojskowe, co ma się ostatecznie przełożyć na wzrost dodatku o 450 zł miesięcznie.

Czytaj też

W zakresie dodatków dla żołnierzy wykonujących zadania związane z obroną cyberprzestrzeni w projekt zakłada uwzględnienie osób pełniących służbę w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, dokonanie zmian formalnych związanych z przeformowaniem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Centrum Operacji Cybernetycznych oraz rozformowaniem Centrum Projektów Informatycznych, w których miejsce powołane zostało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Obrony Cyberprzestrzeni, Jednostka Działań w Cyberprzestrzeni „A" oraz Jednostka Działań w Cyberprzestrzeni „B".

Komentarze