Reklama

Siły zbrojne

MON analizuje zakres cięć w swoim budżecie

W związku z koniecznością zapewnienia płynności budżetu państwa i planowanej jego nowelizacji, Ministertwo Obrony Narodowej podobnie jak wszystkie inne resorty, będzie szukał oszczędności - informuje na swoich stronach MONProces modernizacji armii, który od kilku lat jest intensywnie rozwijany, będzie nadal kontynuowany poprzez szukanie najkorzystniejszych rozwiązań. Umowy już zawarte będą realizowane zgodnie z harmonogramami przewidzianymi dla poszczególnych programów. W ramach szerszego procesu racjonalizacji wydatków MON będzie dążył do jak największego zaangażowania polskiego przemysłu obronnego w modernizację. pozwoli to na obniżenie kosztów i stymulację gospodarki krajowej - czytamy w komunikacje ministerstwa.

Czytaj także: W ciągu 5 lat MON stracił ponad 8 miliardów złotych

Zgodnie z założeniami kierownictwa resortu oszczędności nie będą miały żadnego wpływu nawarunki socjalne i bytowe żołnierzy oraz pracowników wojska - podkreśla resort.

Aktualnie celem jest konsolidacja, racjonalizacja i ponowna analiza procedur wydatkowania środków w szczególności w takich obszarach jak: wieloletnie inwestycje budowlane, zaopatrzenie biurowe czy logistyczne, które nie mają wpływu na gotowość bojową Sił Zbrojnych - informuje MON.

Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe dzięki wycofywaniu sił i zaplecza z misji ISAF i przekształcaniu operacji w Afganistanie w misję szkoleniową z zakończeniem działań Sojuszu z końcem 2014 roku

Zobacz również: Kryzys uderza w armię. Tusk: możliwe cięcia wydatków na zbrojenia

Restrukturyzacja budżetu MON nie będzie miała wpływu na proces reformy systemu dowodzenia Sił Zbrojnych. W konsekwencji proces ten również doprowadzi do zmniejszenia kosztów funkcjonowania dowództw bez wpływu na gotowość operacyjną polskiej armii. W tej chwili trwa przegląd mający doprowadzić do zidentyfikowania ewentualnych nadwyżek finansowych, a to w połączeniu z narzuceniem restrykcyjnej dyscypliny finansowej, powinno pozwolić na możliwie łagodne realizowanie procesów oszczędnościowych w ramach resortu - mówi oficjalny komunikat ministerstwa.  .

mon.gov.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama