Siły zbrojne

Maszyny inżynieryjne dla Ukrainy. Wzmocnią granicę?

BAT-2
Maszyna inżynieryjno-drogowa BAT-2
Autor. Ukroboronprom

Jak poinformował ukraiński państwowy koncern Ukroboronprom, zakończono prace nad remontami kapitalnymi maszyn inżynieryjno-drogowych BAT-2 w celu przywrócenia ich pełnej sprawności. Partia tych wozów została przekazana w ręce ukraińskich saperów.

Wspomniane remonty wykonała ukraińska państwowa spółka Charkowskie Zakłady Samochodowe. Zakres przeprowadzonych prac obejmował przegląd oraz ewentualne naprawy różnego rodzaju podzespołów tych pojazdów takich jak podwozie, systemy hydrauliczne, urządzenia inżynieryjne i wiele innych. Po ich zakończeniu pod koniec ub.r. sprzęt ten po kompleksowym sprawdzeniu wszystkich parametrów taktyczno-technicznych został przekazany do pododdziałów wojsk inżynieryjnych ukraińskich wojsk lądowych.

Czytaj też

BAT-2 to maszyna inżynieryjno-drogowa oparta na podwoziu ciężkiego transportera gąsienicowego MT-T, który z kolei opiera się na podwoziu czołgu podstawowego T-64. Konstrukcja ta została zaprojektowana jako następca gąsienicowej spycharki szybkobieżnej BAT-M. Głównym zadaniem tego pojazdu jest do wykonywania szerokiego spektrum zadań związanych z zabezpieczeniem inżynieryjnym wojsk pancerno-zmechanizowanych w zróżnicowanych warunkach terenowych. Wśród zadań, które można wykonywać wymienić można wykonywanie umocnień polowych, wykonywanie przejść w różnego rodzaju przeszkodach, a także do ewakuację innych wozów bojowych.

Czytaj też

W skład wyposażenia specjalistycznego wchodzi wysuwany do przodu lemiesz spycharki w przedniej części kadłuba, którego szerokość i pozycja jest regulowana w zależności od wykonywanych zadań. Uzupełnia go wysuwany i ruchomy żuraw o udźwigu 2 ton i maksymalnym zasięgu wysięgnika do 7,3 m, a także wyciągarkę o udźwigu 25 ton z łańcuchem o długości 100 metrów. Dwuosobowa załoga (kierowca-mechanik i dowódca-operator sprzętu specjalistycznego) zajmują stanowiska w opancerzonej i zamkniętym przedziale w przedniej części załogi. W wozie znajdują się także miejsca dla ośmioosobowej drużyny saperów. Wóz nie jest jednakże uzbrojony.

Czytaj też

Ukraińskie wojska lądowe według dostępnych informacji mają mieć na swoim wyposażeniu łącznie 53 egzemplarze maszyn inżynieryjno-drogowych BAT-2. Uzupełnia je zbliżona liczba czołgów saperskich IMR bazującego na podwoziu czołgu T-55 i IMR-2 bazującego na podwoziu czołgu T-72. Pojazdy te stanowią uzbrojenie ciężkich pododdziałów inżynieryjnych, które wspierają jednostki pancerno-zmechanizowane ukraińskiej armii. Od kilku lat realizowany jest program remontów kapitalnych całego parku maszynowego ukraińskich wojsk lądowych w celu przywrócenia im pełnej sprawności technicznej po latach zaniedbań oraz zużycia, uszkodzeń i strat poniesionych w wyniku walk w Donbasie.