Paliwo lotnicze dla Marynarki Wojennej

22 grudnia 2020, 10:30
Bryza
Fot. 44. Baza Lotnictwa Morskiego
Reklama

Przetarg dotyczący dostaw w 2021 roku 200 000 kg paliwa lotniczego typu F-44 dla Marynarki Wojennej RP został ogłoszony przez 1. Regionalną Bazę Logistyczną w Wałczu. Paliwo tego typu stosowane jest w samolotach i śmigłowcach eksploatowanych w warunkach morskich.

Przetarg otwarty dotyczy paliwa do turbinowych silników lotniczych oznaczonego kodem NATO F-44 (noszącego też oznaczenie JP-5), wykorzystywanego w maszynach eksploatowanych przez Brygadę Lotniczą Marynarki Wojennej. Dostawy mają być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 roku.

Wymogiem wymaganym dla potwierdzenia odpowiednich możliwości realizacji zamówienia jest wykazanie wykonanej w ostatnich 3 latach „dostawy paliw płynnych, których suma odpowiada co najmniej wartości 1 883 376,00 zł oraz wykonał te dostawy w sposób należyty”. Dopuszczenie do udziału w przetargu obwarowane jest również innymi wymogami.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, będące przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda aby wykonawca, przedłożył aktualne zaświadczenie wystawione przez Szefa Szefostwa Służby MPS Inspektoratu Wsparcia SZ, potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do eksploatacji w technice lotniczej Marynarki Wojennej RP – stosownie do zapisów wymagań jakościowych nr 10/2014 zamieszczonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku kiedy wykonawca oferuje paliwo do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-44 produkcji Gropa-Dania, Kemira Water Denmark A/S (będący następcą prawnym firmy Gropa A/S w wyniku przejęcia) oraz Shell zamawiający nie wymaga posiadania ww. zaświadczenia.

W ocenie ofert stosowany będzie system, zgodnie z którym cena będzie stanowić 60% wagi a okres przechowywania 40%. Oferty będzie można składać do 25. 01. 2021 roku.

Reklama
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
Reklama
Niuniu
wtorek, 22 grudnia 2020, 22:19

Polska Marynarka Wojenna powinna wspierać narodową gospodarkę. Benzyna też ta lotnicza w większości jest produkowana z ruskiej ropy. Kupując ją wspieramy Putina. Dla tego należy pilnie zacząć kupowapolski węgiel a kotły na naszych dumnych okrętach przerobić na węglowe.

Bolek
wtorek, 22 grudnia 2020, 19:23

To paliwo to chyba tylko dla SH2G?

były żołnierz BLMW
wtorek, 22 grudnia 2020, 18:06

nie ma Brygady Lotniczej MW. jest Brygada Lotnictwa MW

SP
wtorek, 22 grudnia 2020, 17:10

To jaki będzie nalot dla całego lotnictwa MW na 2021 rok? 1200h??

pandora
wtorek, 22 grudnia 2020, 13:07

To jest dopiero kino że nawety na paliwo są przetargi. Rozumiem, że jak przetarg nie wypali to zaciskamy pasa i nie latamy? Na prawdę nie można mieć stałego certyfikowanego dostawcę?

Michał
wtorek, 22 grudnia 2020, 17:39

nie znasz Ustawy o Zamówieniach Publicznych?

Tweets Defence24