Reklama

Siły zbrojne

Logistycy kupili autocysterny CW-10

Rys. Celtech
Rys. Celtech

4. Regionalna Baza Logistyczna opublikowała wyniki postępowania dotyczącego zakupu kilku samochodów-cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10. Wygrała je firma, która od wielu lat prowadzi dostawy autocystern dla armii.

Przypomnijmy najpierw, jak się toczyło samo postępowanie przetargowe.

28 kwietnia 4. RBLog opublikowała ogłoszenie w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym czytamy, że wrocławscy logistycy potrzebowali trzech cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10 wraz z pakietem szkolenia specjalistycznego obejmującego użytkowanie, obsługę, diagnostykę i naprawy. Ponad cysterny z zamówienia podstawowego wojsko przewidziało możliwość dokupienia następnych dwóch z prawa opcji.

Oferty można było składać do 8 czerwca. Do kryteriów wyboru takowej zaliczano cenę (waga 60), czas trwania gwarancji (waga 20, w tym kryterium na najwyższą punktację mieli szanse te podmioty, które zaoferowałyby okres wynoszący 36 miesięcy), możliwe najniższe zużycie energii (waga 10) oraz jak najmniejszą emisję zanieczyszczeń (waga 5) i dwutlenku węgla (waga również 5).

Do interesujących wymagań, jakie muszą spełniać wozy jest gotowość do realizacji zadań polegający na uruchomieniu silnika przy 25-stopniowym mrozie w czasie nie krótszym niż 25 minut. Powinny także być gotowe do transportu morskiego, kolejowego i powietrznego. Zbiornik paliwa musi z kolei zapewnić nieprzerwany przejazd maksymalnie obciążonej cysterny do 800 kilometrów.

Reklama
Reklama

Po otwarciu ofert okazało się, że jedynym podmiotem, który zdecydował się na zaoferowanie swoich produktów była firma Celtech sp. z.o.o., która za dostawę 5 samochodów-cystern wraz z trzyletnią gwarancją i pakietem szkoleniowym zażądała 8 542 350 zł brutto. Z tego też powodu z jedynym uczestnikiem przetargu zawarto 25 czerwca br. umowę. Od tego momentu jest liczony termin na realizację zamówienia, wynoszący 150 dni. To oznacza, że wszystkie pięć cystern powinno się znaleźć w skład 4. RBLog w Nowogrodzie Bobrzańskim do 22 listopada br.

Warto także podkreślić, że Celtech od kilku lat zajmuje się dostawą tego typu cystern na potrzeby Wojska Polskiego. Przykładowo w maju ubiegłego roku podpisała z armią umowę o wartości 37,2 mln złotych na dostarczenie 19 wozów.

Wojskowe pojazdy-cysterny CW-10 mają objętość 8,1 m3. Oparte są one na podwoziu ciężarówki Jelcz P662D.43. Producent przewiduje także pojazdy z pojemnościami zbiorników 4,5 m3, oraz 10 m3. Samochód-cysterna może być stosowany do gaszenia pożarów, zraszania terenów, mycia skażonego bronią masowego rażenia sprzętu wojskowego.

Reklama

Komentarze (1)

 1. Piston

  W związku z zakupem Abramsow wojsko będzie potrzebowało jeszcze co najmniej setkę cystern paliwowych. Myśle że nawet na defiladach za każdym Abramsem będzie jechać cysterna

  1. Nie mysl tyle bo ci glowe peknie

  2. ;)))

   Niedługo ustanowią dzień cysterny wyklętej...

  3. rED

   Artykuł jest o cysternach na wodę. Nie ogarniasz.

Reklama