Siły zbrojne

LITPOLUKRBRIG w ćwiczeniach Agile Spirit

Agile Spirit – 2019 / Fot. Elena Slobodianiuk, Oficer Prasowy LITPOLUKRBRIG
Agile Spirit – 2019 / Fot. Elena Slobodianiuk, Oficer Prasowy LITPOLUKRBRIG

Oficerowie LITPOLUKRBRIG (Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada) bierze udział w wielonarodowym ćwiczeniu Agile Spirit – 2019 jako Dowództwo Wyższego Szczebla (Higher Control  - HICON ) dla większości ćwiczących.

Wielonarodowe ćwiczenie Agile Spirit - 2019 zostało zainicjowane 27 lipca 2019 r. w Gruzji i potrwa do 10 sierpnia br. Bierze w nim udział czternaście państw członkowskich i partnerskich NATO.

image
Agile Spirit – 2019 / Fot. Elena Slobodianiuk, Oficer Prasowy LITPOLUKRBRIG

 W ćwiczeniu bierze udział ponad trzy tysiące żołnierzy z Gruzji, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Bułgarii, Grecji, Belgii, Polski, Łotwy, Litwy, Rumunii, Czarnogóry, Norwegii i Turcji. Jest wśród nich dwudziestu trzech oficerów z LITPOLUKRBRIG. Odbywa się ono w bazach Senaki, Vaziani i Orpholo zlokalizowanych w różnych częściach kraju.

LITPOLUKRBRIG wraz z Armią Stanów Zjednoczonych i gruzińskimi Siłami Obrony Gruzji jest jednym z głównych uczestników w fazie przygotowania ćwiczeń, biorąc udział w planowaniu ćwiczeń, opracowaniu scenariusza i rozkazu operacyjnego. Ćwiczenie koncentruje się na zwiększaniu interoperacyjności oraz poprawie zdolności operacyjnych uczestników ćwiczeń w fazach planowania i wykonywania operacji w czasie rzeczywistym. Scenariusz Agile Spirit - 2019 kładzie też bardzo duży nacisk na całe spektrum problematyki działania sił międzynarodowych.

image
Agile Spirit – 2019 / Fot. Elena Slobodianiuk, Oficer Prasowy LITPOLUKRBRIG

 Agile Spirit - 2019 jest połączonym dowódczo-sztabowym ćwiczeniem polowym, które zostało zainicjowane w celu budowy i wzmacniania wielonarodowych, regionalnych zdolności współdziałania.

 Tekst: Elena Slobodianiuk, Oficer Prasowy LITPOLUKRBRIG

Komentarze