Reklama

Siły zbrojne

Kto zapewni wsparcie i serwis wojskowej chmury?

Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa/domena publiczna
Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa/domena publiczna

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych uruchomiło przetarg, którego celem jest zapewnienie piętnastomiesięcznego wsparcia oraz kontynuacji subskrypcji IBM Cloud Management. Jakie wymagania stawia wojsko w tym przetargu, na jaką kwotę oszacowano wartość zamówienia oraz w oparciu o jakie kryterium wybrany zostanie wykonawca?

19 marca na portalu zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ zamieszczono dokumentację przetargową.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia dla oprogramowania IBM Cloud Management. Centrum, które jest jednostką logistyczną podległą bezpośrednio pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni planuje na ten cel  przeznaczyć niemal 1,8 miliona złotych.


Analizując dokumentację przetargową ustaliliśmy, że zamówienie dotyczy kontynuacji usług subskrypcji i wsparcia technicznego w ramach programu Passport Adventage. Usługi mają być realizowane przez 15 miesięcy (od 1 marca 2021 roku). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający oczekuje, że wykonawca dostarczy 2 507 subskrypcji oznaczonych jako IBM Cloud Management 1000 FlexPoint Annual SW Subscription and Support Renewal - 12 Month. Przyszły wykonawca posiadać powinien status partnera producenta, autoryzowanego przedstawiciela lub partnera handlowego IBM oraz świadczyć usługi wsparcia technicznego w języku polskim. Co ważne CZC SZ nie dopuszcza diagnozowania problemów oprogramowania poprzez publiczną sieć Internet, uprawnia zamawiającego do telefonicznego i elektronicznego wsparcia w zakresie rozwiazywania problemów związanych z doraźną instalacją, użytkowaniem oraz kodem produktu. Zdalna pomoc i analiza problemów realizowana ma być od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, z wyłączeniem świąt i obejmować: asystę przy identyfikacji usterki, określeniu i rozwiązaniu problemu. Usługi obejmowały będą także aktualizacje oprogramowani, telefoniczną pomoc 24/7 w rozwiązywaniu problemów pierwszego poziomu oraz gwarancję reakcji w ciągu dwóch godzin na problemy krytyczne zgłaszane poza standardowymi godzinami pracy IBM Polska.

Gwarantowane czasy reakcji:

  • Poziom 1 – awaria systemu uniemożliwiająca pracę – do 2 godzin;
  • Poziom 2 - system działa z ograniczeniami – do 4 godzin;
  • Poziom 3 – system działa z niedogodnościami – do końca następnego dnia pracy;
  • Poziom 4 – problem nie wpływa znacząco na system - do końca następnego dnia pracy.

Czytaj też: Cyberbezpieczeństwo+ dla weteranów

CZC SZ na oferty składane drogą elektroniczną oczekuje do 16 kwietnia (godz. 10:00). Otwarcie ofert zaplanowano na godz. 11:00. Jedynym kryterium wyłonienia wykonawcy w tym postępowaniu jest cena.

Jak informuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni wszystkie oferty będą musiały spełnić wysokie standardy, a przyszły Wykonawca - wysokie wymagania określone w specyfikacji zamówienia.

Reklama

Komentarze

    Reklama