Reklama

Siły zbrojne

Kto zapewni usługi SUFO dla wojska?

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu poinformowała o udzieleniu zamówienia w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia realizowanego w latach 2020-2022 przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO). Kto będzie realizował usługi dla wojska oraz jakie będą koszty z tym związane?

Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez SUFO ukazała się na europejskiej platformie zamówień publicznych, a przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej z bronią palną obiektów – kompleksów wojskowych w Powidzu (33. BLTr), Ruchocinku, Jarocinie, Koninie (kompleks wojskowy oraz WKU), Kaliszu (WKU) i Turku.

Zamówienie podzielone zostało na siedem zadań z uwzględnieniem rejonu realizacji usług oraz jej zakresu i specyfiki. Dodatkowo zamawiający wymaga od wykonawców oraz podwykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących zadania związane z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia (kwalifikowani pracownicy ochrony - posterunki stałe lub ruchome), pracowników obsługi biura przepustek oraz portierów. Pozostałe wymagania szczegółowo określono w ogłoszeniu publikowanym przez 33. BLTr. 

Reklama
link: https://sklep.defence24.pl/produkt/msciciel-ostatni-snajper/
Reklama

Wybór wykonawców

Postępowanie rozstrzygnięto zgodnie z kryterium najniższej ceny przy założeniu spełnienia wymogów formalnych i organizacyjnych świadczenia usług SUFO. W ogłoszeniu opublikowanym na platformie ted.europa.eu 33. BLTr poinformowała o wyborze ofert na realizację trzech z siedmiu planowanych zadań.

Zadania w zakresie ochrony realizowane będą odpowiednio przez: 

  • Konsorcjum: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. - świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej z bronią palną obiektów - kompleksów wojskowych 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu (12 974 944,18 złotych brutto);
  • Konsorcjum: Pełnomocnik: Impel Defender Sp. z o.o. Impel Safety Sp. z o.o. Impel Provider Sp. z o.o. Impel Facility Services Sp. z o.o. Impel Technical Security Sp. z o.o. ITM Poland S.A. - świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej z bronią palną obiektów - kompleksu wojskowego w Ruchocinku (2 836 645,68 złotych brutto)
  • Konsorcjum: Impel Defender Sp. z o.o. Impel Safety Sp. z o.o. Impel Provider Sp. z o.o. Impel Facility Services Sp. z o.o. Impel Technical Security Sp. z o.o. ITM Poland S.A. - świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej z bronią palną obiektów - kompleksu wojskowego w Jarocinie (3 401 604,36 zł brutto)

Z treści ogłoszenia nie wynika natomiast jakie rozstrzygnięcia zapadły w kwestii pozostałych czterech zadań. Ogółem na ochronę kompleksów wojskowych w ramach tego postępowania wydatkowana zostanie kwota ponad 19 mln złotych brutto.

Reklama

Komentarze

    Reklama