Reklama

Siły zbrojne

„Krótka lista” w modernizacji OPL Wojsk Lądowych

Stanowisko operatora Łowcza-3. Fot. cslii.wp.mil.pl
Stanowisko operatora Łowcza-3. Fot. cslii.wp.mil.pl

Trzy firmy zostały zakwalifikowane przez Inspektorat Uzbrojenia do udziału w dialogu technicznymh w temacie „Modernizacja systemu teleinformatycznego, urządzeń oraz sprzętu łączności i dowodzenia elementów systemu dowodzenia OPL ŁOWCZA/REGA”. Celem jest przede wszystkim dostosowanie do współpracy z nowoczesnymi systemami sojuszniczymi i zwiększenie wydajności wymiany danych.

Jak wynika z informacji udzielnych redakcji Defence24.pl przez rzecznika Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztofa Płatka, do udziału w dialogu technicznym dopuszczono producenta i twórcę systemu Łowcza/Rega, należącą do PGZ spółkę PIT-RADWAR S.A. oraz dwa inne podmioty: Teldat Sp. z o.o. i Leonardo S.p.A.

W kwestii ewentualnego terminu zwarcia umowy i rozpoczęcia procesu unowocześniania systemów dowodzenia OPL Łowcza, zgodnie z otrzymanymi informacjami będzie on „uzależniony od przebiegu negocjacji z potencjalnym wykonawcą lub wykonawcami.” Dla ich rozpoczęcia niezbędne jest natomiast zakończenie trwającego obecnie dialogu technicznego, w wyniku którego „zostaną opracowane rekomendacje dotyczące dalszej realizacji zadania.”

Modernizacja systemu dowodzenia na który składają się zautomatyzowane stanowiska dowodzenia ZWD-10R – Łowcza-3, wozy dowodzenia baterii Rega-1 oraz terminale Rega-2, Rega-3 i Rega-4 jest o tyle istotna, że jest on wykorzystywany w większości obecnie eksploatowanych przez polskie siły zbrojne jednostek przeciwlotniczych. Celem jest dostosowanie eksploatowanego od 1998 roku systemu automatyzacji dowodzenia środkami obrony przeciwlotniczej Łowcza/Rega stosowanego na szczeblu pułków i dywizjonów OPL do współpracy z nowoczesnymi, sojuszniczymi systemami dowodzenia i zarządzania polem walki. Dla jego osiągnięcia modyfikacja ma obejmować przede wszystkim system wymiany informacji z nadrzędnymi systemami zarządzania i dowodzenia. Chodzi o zapewnienie unifikacji protokołów transmisji i systemów kodowania. Powinna zostać też zapewniona lepsza jakość i szybkość transmisji, co jest nie bez znaczenia szczególnie w działaniach obrony przeciwlotniczej.

Równocześnie z modernizacją systemów planowana jest wymiana obecnie stosowanych nośników dla stanowisk dowodzenia, którymi są pojazdy ciężarowe STAR i przeznaczone do wycofania ze służby samochody osobowo-terenowe Honker. W przypadku stanowisk dowodzenia ZWD-10R – Łowcza-3 można spodziewać się ich zabudowy w standardowym kontenerze dziesięciostopowym, dzięki czemu będzie można zapewnić szczelność elektromagnetyczną oraz zwiększy się mobilność poprzez możliwość zastosowania dowolnego podwozia dostosowanego do przewozu kontenerów tego typu.

Większym problemem może być wozów dowodzenia baterii Rega-1, gdyż nie ma pewności jakie pojazdy powinny zostać wykorzystane do zabudowy, bo w programie Mustang ostatecznie wyłoniono lekkie pojazdy Ford Ranger XLT, nie przeznaczone do działań bojowych, a inne zadania związane z pojazdami 4x4 jak Pegaz pozostają nierozstrzygnięte. Terminale Rega-2/3/4 jako zabudowane na określonych środkach ogniowych i powiązanych z nimi pojazdach mogą generować innego typu wyzwania, związane np. z zasilaniem.

Reklama

Komentarze

    Reklama