Reklama

Siły zbrojne

Korea Południowa: kolejny rok wzrostu budżetu na obronność

Fot. Mass Communication Specialist 2nd Class Rebecca J. Moat, US Navy
Fot. Mass Communication Specialist 2nd Class Rebecca J. Moat, US Navy

Rosnąca niepewność, co do sytuacji międzynarodowej oraz potrzeby prowadzenia reform w zakresie obronności motywują Republikę Korei (Korea Południowa) do kolejnego roku z rosnącym budżetem na obronność. Znaczna część z planowanych wydatków ma sfinansować nowoczesne systemy uzbrojenia oraz wyposażenia dla wojska.

Południowokoreańskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło plany zwiększenia budżetu na obronność kraju. Zgodnie z założeniami na 2021 r. kraj ma przeznaczyć 52,8 bilionów wonów (czyli ok. 48 mld dolarów), dla porównania w 2020 r. był to poziom 50,15 bilionów wonów. Trzeba wskazać, że deputowani lekko obniżyli wstępne założenia tamtejszego rządu, który chciał 52,9 bln wonów. Miało to być wynikiem przesunięcia części programów zbrojeniowych lub wręcz ich usunięcia z planów resortu obrony. Południowokoreański budżet przeznaczany na obronność, jak zauważa agencja Yonhap, stale rośnie, z 20,8 bln wonów w 2005 r. do poziomu 31,4 bln wonów w 2011 r. W 2017 r. była to już kwota 40,3 bln, a w 2020 r. po raz pierwszy budżet przekroczył 50 bilionów wonów.

Wzrost wydatków na obronność jest motywowany w pierwszej kolejności niezbędnymi inwestycjami w zapewnienie zdolności obronnych. Tym samym, planuje się wydanie niemal 17 miliardów tylko i wyłącznie na zakupy niezbędnego uzbrojenia oraz prowadzenie innych programów zbrojeniowych, wpływających na poprawę zdolności obronnych. Zauważa się, że południowokoreańskie siły zbrojne wkraczają w kluczową fazę odnoszącą się do implementacji maszyn piątej generacji F-35A. Mają również trwać prace odnoszące się do badań i rozwoju w zakresie maszyn obserwacyjnych. Swoje środki ma otrzymać wojskowy segment kosmiczny, odnoszący się chociażby do kwestii uzyskania niezbędnego wsparcia ze strony satelitów komunikacyjnych.

Podkreśla się przy tym, że na zwiększenie kwot przeznaczanych na obronność ma również wpływ generalna niestabilność w regionie i na świecie. Priorytetem nadal, z racji geograficznych, pozostaje przygotowanie się względem zagrożeń wynikających z północnokoreańskiej broni masowego rażenia. Jak również procesu przejmowania kontroli operacyjnej OPCON od strony amerykańskiej. Seul zauważa także, że część środków będzie trzeba przeznaczyć na kwestie związane z aktywnością wojska w przestrzeni wyzwań niemilitarnych. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście zwalczanie chorób zakaźnych. Stąd też, część pieniędzy jest już zaplanowana na wydatki związane z zapewnieniem systemów ochrony osobistej dla wojskowych. Resort obrony zapowiada również, że w kraju jest planowany proces reformy obronności.

(JR)

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/orly-i-rakiety/

Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama