Reklama

Siły zbrojne

Kompleks sportowy w Białej Podlaskiej

Fot. AMW
Fot. AMW

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie przygotowuje się do realizacji ważnej inwestycji związanej z budową obiektów sportowych dla jednostek wojskowych stacjonujących w Białej Podlaskiej. Jak wyglądają plany na tym etapie? Kto skorzysta z nowych obiektów?

Zmiany na mapie wojskowych garnizonów i rozbudowa potencjału czwartej dywizji na wschodnich rubieżach pociągają za sobą także realizacje szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Nowe oraz wzmacniane jednostki wojskowe poza budynkami koszarowymi, magazynami i placami ćwiczeń potrzebują także obiektów sportowych. Tak też jest w przypadku jednostek stacjonujących lub planowanych do rozwinięcia w Białej Podlaskiej.

Pierwszy etap planowanej inwestycji polega na wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysu. Lubelski Rejonowy Zarząd Infrastruktury do 23 listopada zbiera oferty podmiotów zainteresowanych realizacją usług polegającej na opracowaniu programu inwestycji, dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę hali sportowej z kompleksem boisk oraz ośrodka sprawności fizycznej (OSF) oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w Białej Podlaskiej. Stosowne ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Zarządu.

image
Reklama

 

Jakie obiekty powstaną w Białej Podlaskiej?

Inwestycja będzie obejmowała halę sportową z salą gimnastyczną, kompleksem boisk do gier zespołowych, salą aerobową, siłownią, salą do walki wręcz, salą do gry w squasha, kompleksem odnowy biologicznej, pomieszczeniami magazynowymi, salą konferencyjną, pomieszczeniami biurowymi oraz zapleczem socjalnym, kompleks boisk do gier zespołowych z boiskami do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz bieżnią, ośrodek sprawności fizycznej (OSF). Inwestor określił łączną powierzchnię i kubaturę obiektów odpowiednio na poziomie ok. 2 280 m2 oraz ok. 18 330 m3.

 

image
Fot. Wojsko-Polskie.pl

 

Kto i od kiedy będzie korzystał?

Sprawdziliśmy kto i od kiedy będzie korzystał z nowych obiektów sportowych. Z informacji udzielonych redakcji Defence24 przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz 18. Dywizję Zmechanizowaną wynika, że z hali sportowej, boisk oraz OSF-u korzystali będą żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz 18. Pułku Logistycznego. Jak informuje mjr Krystian Boryń z biura prasowego Inspektoratu Wsparcia budowa hali sportowej w Białej Podlaskiej przewidziana jest do realizacji w latach 2020-2024.

 

Aktualnie Inwestor tj. RZI w Lublinie w dniu 09.11.2020 r. ogłosił Publiczne Zaproszenie do Składania Ofert na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z terminem otwarcia ofert 23.11.2020 r. odebranie dokumentacji projektowo kosztorysowej planuje się do końca roku 2021 roku, w związku z tym rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w I kwartale 2022 roku.

mjr Krystian Boryń, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Podsumowanie

Realizacja inwestycji przyczyni się niewątpliwie do poprawy warunków szkolenia i podnoszenie tężyzny fizycznej przez żołnierzy stacjonujących w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy dla porządku, że do niedawna miejscowość ta była częścią garnizonu Dęblin. Jednak w związku z zachodzącymi zmianami staje się częścią nowego garnizonu, którego siedzibą są Siedlce – miejsce stacjonowania 18. Dywizji Zmechanizowanej. Aktualnie żołnierze stacjonujący w Białej Podlaskiej nie mają na co dzień dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych. Nie pozostaje to bez wpływu na poziom sprawności fizycznej. W takich przypadkach sprawdzają się inne rozwiązania np. wykorzystanie obiektów cywilnych. Jednak w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi dostęp do tego rodzaju obiektów jest obecnie silnie utrudniony.

Reklama

Komentarze

    Reklama