Siły zbrojne

Kolejne uproszczenia w rekrutacji do wojska

Fot. plut. Bartek Grądkowski, www.wojsko-polskie.pl
Fot. plut. Bartek Grądkowski, www.wojsko-polskie.pl

Poza krótszym o 140 dni procesem rekrutacji, możliwością aplikowania do Wojska Polskiego przez Resortowy Portal Rekrutacyjny i skorzystania z Wojskowych Centrów Rekrutacji, Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej przygotowało kolejne zmiany aktów prawnych.

30 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia. Rozporządzenie między innymi zniosło wymóg wcześniejszego zapoznania się z jednostką wojskową ochotnika chcącego w niej służyć.

Kolejne rozporządzenie, które weszło w życie 31 października to rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości. Nowe przepisy umożliwiają skierowanie ochotnika na komisję lekarską znajdującą się najbliżej miejsca rekrutacji i naboru (np. WCR), a nie przypisanej do miejsca stałego zameldowania. Uregulowania te pomogą wszystkim tym, którzy z różnych powodów zameldowani są w innym miejscu niż zamieszkują.

Dodatkowo 5 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się na zawodową służbę wojskową podczas odbywania czynnej służby wojskowej. Żołnierze pełniący tę służbę już w trakcie jej trwania będą mogli:

  • złożyć wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej do dowódcy jednostki wojskowej, w której chcą służyć;
  • zapoznać się z wykazem wolnych stanowisk służbowych;
  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą Jednostki Wojskowej, w której ubiegają się o wyznaczenie na stanowisko służbowe; rozmowa ta będzie mogła odbyć się w sposób zdalny.

Również tego samego dnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej. Rozporządzenie ogranicza czas pełnienia służby przygotowawczej do 30 dni, a kandydat będzie mógł złożyć wniosek do komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień właściwej dla miejsca rekrutacji i naboru (np. WCR), a nie tej, w której ma stały meldunek.

image
Reklama

 

Komentarze