Reklama

Siły zbrojne

Kolejne elementy umundurowania dla wojska

Fot. MON
Fot. MON

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o udzieleniu zamówienia na dostawy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojska Polskiego.

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury ograniczonej, podzielono na cztery zadania (z dodatkowymi opcjami), które dotyczą: czapek rogatywek polowych, koszulobluz pod kamizelkę ochronną, koszulobluz pod kamizelkę ochronną w kamuflażu pustynnym i mundurów polowych tropikalnych.

W ramach pierwszego zadania planowane jest pozyskanie 9099 egzemplarzy czapek rogatywek polowych (dodatkowo w opcji kolejnych 5000 egzemplarzy). W ramach drugiego zadania planowane jest pozyskanie 2500 egzemplarzy koszulobluz pod kamizelkę ochronną (dodatkowo w opcji kolejnych 2000 egzemplarzy). W ramach trzeciego zadania planowane jest pozyskanie 1500 egzemplarzy koszulobluz pod kamizelkę ochronną w kamuflażu pustynnym (dodatkowo w opcji kolejnych 1000 egzemplarzy), a w ramach czwartego zaś - 2499 kompletów mundurów polowych tropikalnych (dodatkowo w opcji kolejnych 2000 kompletów).

Termin składania ofert upłynął 27 kwietnia br. kiedy to nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie dla poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich trzech zadaniach posłużą następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20).

W ramach pierwszego zadania kontrakt o wartości ok. 1,169 mln zł otrzymało Konsorcjum Hako Sp. z o.o. i Zakład Odzieżowy Modar Sp. z o.o.. W ramach drugiego i trzeciego zadania kontrakty o wartości odpowiednio ok. 858,5 tys. zł i ok. 477 tys. zł otrzymała spółka Trawena Sp. z o.o. Sp. k. W ramach czwartego zadania kontrakt o wartości ok. 1,840 mln zł otrzymała spółka Spółdzielnia Inwalidów Elremet.

Reklama

Komentarze

    Reklama