Reklama

Siły zbrojne

Generał Malinowski dowódcą Centrum Sił Szkolenia Połączonych NATO

Fot. MON via Twitter
Fot. MON via Twitter

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył gen. dyw. Piotra Malinowskiego na dowódcę Centrum Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Generał będzie pełnił tą funkcję zastępując gen. dyw. Adama Joksa, który wkrótce zostanie wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu US Army.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca. Generał dywizji Piotr Malinowski pełnił do tej pory stanowisko szefa sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Stanowisko to pełnił od początku listopada roku 2019.

W swojej niemalże 30-letniej zawodowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego, poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO oraz dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej. 

Reklama
Reklama

W latach 1999, 2010 oraz 2015 generał kończył kolejne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim na kierunkach związanych z zarządzaniem wojskami oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi ukończył kurs doskonalenia oficerów rozpoznania ogólnowojskowego w Akademii Obrony Narodowej, kurs oficerów sztabowych NATO w Hadze, a także kurs planowania dla oficerów sztabowych NATO w szkole NATO w Oberammergau.

Kolejne zajmowane stanowiska służbowe zarówno w strukturach NATO jak i w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego przyczyniły się do pogłębiania znajomości języków obcych. Oficer biegle włada językiem angielskim, a także niemieckim na poziomie dobrym.

Generał dywizji Piotr Malinowski dwukrotnie pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady. W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku i zajmował się tam zagadnieniem celi sił zbrojnych.

W latach 2011-2012 służył w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji. W 2013 roku generał dywizji Piotr Malinowski objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON w Warszawie, które ukończył jako prymus. Po ich ukończeniu objął stanowisko dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej w dniu 30.11.2015 roku. W marcu 2018 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, a w listopadzie 2019 wspomniane stanowisko szefa sztabu DG RSZ.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Zmechol

    Z całym szacunkiem, ale "odmładzanie" generała nie ma sensu. Po co? Służy On w wojsku nie " niemalże 30 lat", a 36 lat. 4 lata WSOWZmech, do tego 32 lata zawodowej służby.

    1. rer

      Polityczna poprawność nie wiadomo po co, jakby nie dziesiątki tysięcy oficerów, podoficerów i żołnieży którzy wcześniej służyli o zgrozo w armiach trzech zaborców i wykonywali tam rozkazy wydawane w obcych językach to nie było by żadnej Polski.

Reklama