Siły zbrojne

Francja przejmuje "szpicę" NATO, ze wsparciem Polski

Autor. Armée de Terre/Twitter

Od stycznia Francja przejmuje przewodnictwo nad siłami Bardzo Wysokiej Gotowości NATO (VJTF) na rok - informuje NATO w komunikacie.

Francja od 1 stycznia zacznie przewodzić siłom wojskowym NATO o bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF). W 2022 roku VJTF będzie się składać z wielonarodowych sił. Trzon sił stanowić będzie francusko-niemiecka brygada, która zapewne wydzieli co najmniej jedną grupę zadaniową oraz elementy wsparcia. Cała jednostka liczy 3500 żołnierzy. Dysponuje trzema batalionami piechoty zmotoryzowanej (dwoma niemieckimi i jednym francuskim), francuskim batalionem rozpoznawczym na wozach AMX-10RC oraz niemieckim dywizjonem artylerii na Panzerhaubitze 2000 i MLRS, wraz ze wspólnymi jednostkami dowodzenia i wsparcia.

W skład Very High Readiness Joint Task Force wchodzą również żołnierze Hiszpanii, Portugali i Polski (pododdział na bazie 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina).

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w komunikacie, podziękował Francji za objęcie przewodnictwa nad siłami bardzo wysokiej gotowości.

Połączona Grupa Zadaniowa Bardzo Wysokiej Gotowości, wnosi istotny wkład w naszą zbiorową obronę, a przywództwo Francji jest silnym przejawem zaangażowania i zdolności. W czasach wyzwań dla bezpieczeństwa nie może być żadnych nieporozumień co do determinacji NATO. Jesteśmy razem, aby bronić i chronić wszystkich sojuszników
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg

Czytaj też

Dowództwo VJTF, zmienia się corocznie wśród członków Sojuszu. Francja przejmuje przewodnictwo od Turcji, która dowodziła siłami w 2021 roku, Niemcy pokierują jednostką w 2023 roku.

Czym są Siły Odpowiedzi i VJTF?

Siły Odpowiedzi NATO (NRF) to wielonarodowa, zdolna do szybkiego rozmieszczenia grupa zadaniowa NATO, składająca się z maksymalnie 40 000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Siły Odpowiedzi w komponencie lądowym tworzą trzy wielonarodowe brygady, pełniące dyżur w systemie rotacyjnym. Najwyższą gotowość ma brygada w fazie stand-by. Jej pierwsze elementy mają być gotowe do rozmieszczenia w ciągu 2 dni (całość - normalnie do 7 dni, niedawno z uwagi na napięcie wokół Ukrainy okres ten skrócono do pięciu dni). Wraz z komponentami sił powietrznych, morskich i specjalnych tworzy ona tzw. szpicę, czyli siły bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF). Każda z brygad dyżuruje przez trzy lata, pierwszy rok poświęcony jest na zgrywanie (faza stand-up, gotowość 45-dniowa), drugi to dyżur VJTF, a trzeci - faza stand-down, z gotowością 30-dniową.

Czytaj też

Wielonarodowy VJTF jest tak zwaną "szpicą" NATO, która obecnie jest kierowana przez Turcję (do końca grudnia) i składa się z około 6400 żołnierzy. Główną jednostką VJTF jest 66. Brygada Zmechanizowana. W zeszłym roku, rolę państwa ramowego VJTF (dowodzącego brygadą wojsk lądowych i wydzielającą kluczowe elementy „szpicy"), była Polska, komponent budowano na bazie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Komentarze (1)

  1. Królewiec

    Wiadomość dla Nas że właśnie to jest całe wojsko, które europejskie NATO jest w stanie po tygodniu wysłać do Polski . 3000 - 6000 żołnierzy pod warunkiem że wszystkie kraje się zgodzą a głównie niemieccy pacyfiści nie zablokują dróg . Jak sami nie będziemy mieli własnych Wojsk Lądowych zdolnych do odparcia agresji to nikt Nas poważnie nie jest w stanie wesprzeć . Jedynym realnym wsparciem może być lotnictwo USA . Armia Nowego Wzoru gotowa w godzinę wyjść z koszar a nie 300.000 pospolite ruszenie jest wg. S&F propozycją rozwiązania tego problemu. Z czasem jeśli finanse i demografia pozwolą może być to Wojsko Polskie tej liczebności ale z nie z jednostkami szkieletowymi i kadrą bez żołnierzy oraz rezerwistów tak jak teraz