Reklama

Siły zbrojne

Fotosesje dla Terytorialsów

Fot. WOT
Fot. WOT

Wojska Obrony Terytorialnej znane są z tego jak wiele uwagi poświęcają działaniom komunikacyjnym i promocji formacji. Ważny elementem tych działań są profesjonalne zdjęcia przedstawiające liderów formacji oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu prowadzi aktualnie postępowanie na realizację dokumentacji fotograficznej z opcją wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z informacji zawartych w ogłoszeniu wynika, że zamiarem Dowództwa WOT jest wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej szkolenia i uroczystości wojskowe, a także sesje studyjne dla celów promocyjnych. Zdjęcie mają być wykorzystywane następnie do przygotowania różnego rodzaju wydawnictw promujących formację – folderów, ulotek, rollup-ów, banerów oraz w ramach kampanii w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Wykonawca z każdego z wydarzeń zobowiązany będzie przekazać 40 zdjęć w wysokiej rozdzielczości, zabezpieczyć fotograficznie wydarzenia wskazane przez DWOT, a będą to np. sesje zdjęciowe w plenerze, sesje studyjne z udziałem osób i sprzętu wojskowego. Fotografie mają być wykonane w stylu określanym jako „Human story” z udziałem żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Przyszły wykonawca usług fotograficznych musi się także przygotować na realizację zdjęć równolegle w czterech różnych miejscach na terenie kraju.

Jak podkreślono w zamówieniu fotografie „powinny wzbudzać u odbiorców szacunek do WOT i żołnierzy TSW, poczucie atrakcyjności szkolenia TSW, chęć „bycia na miejscu bohaterów reportażu” oraz „pokazywać emocje””. Zamawiane w przyszłości zdjęcia mają przedstawiać także ujęcia detali takich jak np. naszywki z flagami na ramieniu żołnierza oraz orła WOT.

Terminy i miejsca sesji zdjęciowych będą określane z trzydniowym wyprzedzeniem, a wykonawca zdjęć będzie zobowiązany do przekazania praw do wykorzystania zdjęć w publikacjach drukowanych i elektronicznych, materiałach promocyjnych, w prasie oraz zwielokrotnianych i upublicznianych przez Wojska Obrony Terytorialnej. W zamówieniu ujęto szereg innych zobowiązań technicznych, w tym wymagania co do sprzętu fotograficznego – aparaty, obiektywy oraz sprzęt oświetleniowy, rozdzielczości zdjęć, sposobu nazywania poszczególnych fotografii.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym określono wadium w wysokości siedmiu tysięcy złotych. Kryterium wyboru wykonawcy usług fotograficznych składa się z dwóch elementów – ceny i doświadczenia (waga 60 i 40 procent).

Podmioty zainteresowane świadczeniem usług dla DWOT oferty mogą składać do 15 maja do 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.