Reklama

Siły zbrojne

"Drwęca 13" w 16. Dywizji

16. Dywizja przeprowadziła trening "Drwęca 13" - fot. por. Danuta Jetka
16. Dywizja przeprowadziła trening "Drwęca 13" - fot. por. Danuta Jetka

Połowa lutego to idealny czas, na przeprowadzenie pierwszego w tym roku treningu sztabowego Dowództwa 16 PDZ – „Drwęca 13” .Trening – przeprowadzony 14 lutego –  był jednoszczeblowy, jednostronny i był I etapem przygotowań do czekającego 16 Dywizję ćwiczenia taktycznego z wojskami – „Dragon 13”, które zostanie przeprowadzone jesienią 2013 roku.

Tematem „Drwęcy” było „Przemieszczenie dywizji na dużą odległość sposobem kombinowanym”. Celem przeprowadzenia treningu było doskonalenie zespołów i grup funkcjonalnych Stanowiska Dowodzenia 16 PDZ w zakresie realizacji czynności procesu planowania działań, praktycznych umiejętności indywidualnych oficerów w zakresie planowania przemieszczenia oraz przygotowanie Stanowiska Dowodzenia dywizji do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami „Dragon 13”.

Kierownikiem treningu był Dowódca 16 PDZ, generał dywizji Janusz Bronowicz, w roli Dowódcy Dywizji „ćwiczył” Zastępca Dowódcy Dywizji – Szef Sztabu, generał brygady Stanisław Olszański a wraz z nim poszczególne Grupy i Zespoły, wchodzące w skład Stanowiska Dowodzenia 16 PDZ.

Jak już wspomniałem, trening sztabowy „Drwęca” był preludium do czekających nas w tym roku zadań, treningów, ćwiczeń sztabowych i poligonowych oraz szkolenia, którego sprawdzianem i zwieńczeniem rocznej działalności 16 Dywizji będzie wspomniane ćwiczenie z wojskami „Dragon 13”.

mjr Zbigniew Tuszyński
Reklama

Komentarze

    Reklama