Reklama

Siły zbrojne

Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zakończył służbę wojskową [FOTO]

Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW

W obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Jarosława Miki, rodziny, zaproszonych gości i pododdziałów, Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Jarosław Czerwonko uroczyście zakończył służbę wojskową.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w miniony piątek, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Po 40 latach, 6 miesiącach i 12 dniach służby wojskowej oraz niemal trzech latach dowodzenia Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej ze strukturami Lotnictwa Morskiego i mundurem pożegnał się kmdr pil. Jarosław Czerwonko.

Uroczysty apel odbył się w warunkach obostrzeń związanych w epidemią koronawirusa, na lotnisku 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. O godzinie 9.00, kmdr Czerwonko, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbył lot pożegnalny w lotnictwie wojskowym śmigłowcem zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ. W trakcie lotu wykonał przelot nad płytą lotniska oraz drogą radiową podziękował służbom ruchu lotniczego za wszystkie lata współpracy. Po lądowaniu pamiątkowego wpisu w osobistym dzienniku lotów kmdr. pil. Jarosława Czerwonko dokonał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika.

O godzinie 11.00 rozpoczął się uroczysty apel, w której trakcie kmdr Czerwonko złożył Dowódcy Generalnemu meldunek o zdaniu obowiązków Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Następnie Dowódca Generalny odebrał meldunek od czasowo przyjmującego obowiązki dowódcy BLMW, kmdr pil. Cezarego Wiatraka. Gen. Mika wręczył także kmdr. Czerwonko Lotniczy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak wyróżnił kmdr. Czerwonko honorową bronią białą – Szablą Honorową Wojska Polskiego. Wyróżnienie wręczył przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego płk pil. Łukasz Andrzejewski-Popow. Okolicznościowe przemówienia wygłosili odchodzący dowódca BLMW, kmdr Czerwonko i Dowódca Generalny RSZ gen. Jarosław Mika.

Dowódca Generalny serdecznie podziękował kmdr. Czerwonko za wszystkie lata służby, stawiając za wzór sposób dowodzenia brygadą i pełną gotowość do wykonywania powierzonych zadań. Kmdr Czerwonko podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego osobistego i lotniczego rozwoju, oraz podsumował ogrom zadań, z jakimi przyszło mu się zmierzyć jako dowódcy BLMW.

Z okazji przypadających na kolejny dzień sześćdziesiątych urodzin kmdr. Czerwonko, na polecenie gen. Miki orkiestra reprezentacyjna MW RP odegrała „sto lat”.

Komandor dypl. pil. Jarosław Czerwonko jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1984 roku. Po ukończeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt” został skierowany do jednostki w Darłowie, gdzie przez 19 lat pełnił służbę jako pilot, dowódca załogi, dowódca klucza, oraz dowódca eskadry śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), a z chwilą sformowania 29. Eskadry Lotniczej, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy. W tym czasie uczestniczył w licznych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych oraz pokazach lotniczych prezentując możliwości pilotażowe śmigłowca Mi-14PŁ. Realizował również loty doświadczalne mające na celu opracowanie nowych technik wykorzystania bojowego, w tym jako pierwszy w lotnictwie SZ RP, wykonał zrzut torpedy MU-90 (wprowadzonej na wyposażenie modernizowanych Mi-14PŁ - red.).

W 2004 roku został skierowany do Dowództwa Marynarki Wojennej (DMW) w Gdyni, gdzie objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. Niecały rok później został starszym specjalistą w Oddziale Lotnictwa DMW, a następnie zastępcą Szefa Lotnictwa MW. W latach 2011- 2013 jako Szef Lotnictwa MW uczestniczył w licznych konferencjach i uzgodnieniach dotyczących pozyskania nowego typu śmigłowców oraz samolotów klasy MPA (ang. Maritime Patrol Aircraft) przeznaczonych dla lotnictwa morskiego. Pod jego kierownictwem opracowana została „Instrukcja Organizacji Lotów z Pokładów Okrętów”.

Reklama
Reklama

Po wdrożeniu reformy systemu kierowania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP objął obowiązki szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Generalnym RSZ w Warszawie. Jednym z głównych zadań na tym stanowisku był nadzór nad procesem szkolenia lotniczego realizowanego przez lotnictwo śmigłowcowe dedykowane do współpracy z Wojskami Lądowymi, Marynarką Wojenną, Wojskami Specjalnymi oraz utrzymujące dyżury w systemie ratownictwa morskiego (SAR) i lotniczego (ASAR).

Kmdr Jarosław Czerwonko ukończył studia dyplomowe oraz podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Jest pilotem klasy mistrzowskiej. W trakcie swojej służby spędził ponad 3060 godzin w powietrzu, z czego znaczna większość za sterami śmigłowców Mi-14PŁ. Latał również na samolotach TS-11 Iskra, Lim-2, Lim-5 oraz śmigłowcach Mi-2. Posiada uprawnienia pilota doświadczalnego I klasy.

W trakcie swojej służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Oprócz medali resortowych został wyróżniony statuetką „Ikara” i tytułem „Zasłużonego Pilota Wojskowego”. W 2014 roku za wybitne osiągnięcia w służbie został uhonorowany przez Dowódcę Generalnego RSZ „Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 kwietnia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 11 czerwca 2018 roku Rozkazem Dziennym Dowódca Generalny powierzył zastępcy dowódcy BLMW, kmdr pil. Jarosławowi Czerwonko czasowe pełnienie obowiązków Dowódcy BLMW. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2838 z 12 października 2018 roku kmdr pil. Jarosław Czerwonko wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Gdyńskiej Brygady lotnictwa Marynarki Wojennej.

image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
image
Fot. kmdr ppor. Marcin Braszak/BLMW
Reklama

Komentarze

    Reklama