Reklama

Siły zbrojne

Dodatkowe Rosomaki M-3 dla wojska

Fot. mjr Dariusz Kudlewski
Fot. mjr Dariusz Kudlewski

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o udzieleniu zamówienia na dostawę trzech egzemplarzy kołowych transporterów opancerzonych Rosomak M-3. Łączna wartość zawartej umowy wynosi ok. 4,2 mln zł.

W postępowaniu zastosowano procedurę negocjacyjną bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Decyzja ta jest argumentowana tym, że spółka Rosomak S.A. jako jedyna dysponuje dokumentacją techniczną, a także prawami do produkcji oraz modernizacji i modyfikacji rodziny kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Negocjacje rozpoczęły się 26 sierpnia br. i zakończyły podpisaniem kontraktu 14 września br. W ramach kontraktu Rosomak S.A. ma przeprowadzić prace przy dokonaniu zabudowy specjalistycznej wersji Rosomak M-3 na trzech podwoziach bazowych KTO Rosomak pochodzących z zasobów magazynowych SZ RP.

Rosomak M-3 to kołowy transporter opancerzony i jedna z bojowych wersji KTO Rosomak. Wóz ten jest wyposażony w załogową wieżę OSS-D (Opancerzone Stanowisko Strzeleckie — Duże), która może być uzbrojona w uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000 kal. 7,62 mm, wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-B kal. 12,7 mm lub granatnik automatyczny Mk 19 kal. 40 mm. Wersja ta wcześniej wykorzystywana w liczbie kilkudziesięciu egzemplarzy do udziału w misjach stabilizacyjnych przez PKW Afganistan i PKW Czad. Obecnie jest używana np. ramach wyposażenia stanowisk dowodzenia, w wypadku zamówionych pojazdów - stanowiska dowodzenia dywizji.

Zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, sformułowanymi w danych uzupełniających niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gestor sprzętu wojskowego, tj. Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych IWL DG RSZ, wymaga dokompletowania wyznaczonego dywizyjnego stanowiska dowodzenia w sprzęt wojskowy, w wersji tożsamej z już eksploatowanymi przez Siły Zbrojne RP, gdyż pozyskanie innych wyrobów wymusiłoby konieczność utworzenia odrębnego podsystemu zabezpieczenia logistycznego, przeprowadzenia dodatkowych szkoleń obsług i specjalistów oraz pozyskania dodatkowego oprzyrządowania.

Komunikat IU w Dzienniku Urzędowym UE
Reklama

Komentarze

    Reklama