Siły zbrojne

Der Spiegel: NATO „tylko częściowo” zdolne do obrony państw bałtyckich

W odpowiedzi na kryzys ukraiński NATO zdecydowało o zwiększeniu obecności wojskowej w Europie Środkowo – Wschodniej. Der Spiegel wyraża jednak wątpliwości, czy Sojusz byłby zdolny do obrony państw bałtyckich w wypadku rosyjskiej agresji. Fot. Senior Aircraftman Chris Ellis, Crown Copyright/MoD UK.
W odpowiedzi na kryzys ukraiński NATO zdecydowało o zwiększeniu obecności wojskowej w Europie Środkowo – Wschodniej. Der Spiegel wyraża jednak wątpliwości, czy Sojusz byłby zdolny do obrony państw bałtyckich w wypadku rosyjskiej agresji. Fot. Senior Aircraftman Chris Ellis, Crown Copyright/MoD UK.

W wypadku rosyjskiego ataku skierowanego przeciwko państwom bałtyckim, NATO byłoby tylko częściowo zdolne do przeprowadzenia operacji obronnej – pisze Der Spiegel

Jak podaje Der Spiegel, według informacji ujawnionych przez przedstawicieli NATO i rządu Niemiec Sojusz Północnoatlantycki nie okazałby się zdolny do udzielenia skutecznej pomocy wojskowej państwom bałtyckim w wypadku agresji ze strony Rosji. Oznacza to, że NATO nie byłoby w stanie wypełnić zobowiązań wobec sojuszników, wynikających z Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Niemiecki dziennik wspomina także o możliwości prowadzenia przez Rosję zaskakujących operacji wojskowych na dużą skalę. Jednocześnie, zgodnie z cytowanym przez der Spiegel raportem zdolności wojskowe Sojuszu Północnoatlantyckiego, potrzebne do działań w konfliktach konwencjonalnych zostały w ostatnim czasie ograniczone. Co więcej, NATO miało w ogóle porzucić rozbudowę części zdolności niezbędnych do prowadzenia klasycznej operacji obronnej w Europie.

W Niemczech trwa debata publiczna dotycząca działań NATO w kontekście kryzysu na Ukrainie. Choć pojawiają się głosy poparcia dla zaktywizowania sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowo – Wschodniej, znaczna część niemieckiej opinii publicznej jest co najmniej sceptyczna wobec jakiejkolwiek rozbudowy zdolności NATO. Ma to swoje odzwierciedlenie także w stanowiskach wyrażanych przez przedstawicieli niemieckiego rządu. Przykładem jest niedawna wypowiedź kanclerz Angeli Merkel, w której stwierdziła ona że nie należy podnosić wydatków na obronę w związku z kryzysem ukraińskim.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.