Reklama

Siły zbrojne

Defence24 DAY: Informatyczne wsparcie dla sprzętu i przemysłu

Autor. IFS

Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych pozwala na zwiększenie efektywności i ograniczenie kosztów utrzymania sprzętu wojskowego w służbie. Wspiera też procesy po stronie przemysłu obronnego – podkreślali eksperci IFS Poland & EE podczas prezentacji przeprowadzonej na Defence24 DAY.

Reklama

IFS Poland & EE to globalny dostawca oprogramowania dla takich branż jak lotnictwo i obronność, energetyka, konstrukcje i budownictwo, produkcja, organizacje serwisowe oraz branże sieciowe. Firma posiada w Polsce trzy biura i zatrudnia ponad 150 pracowników. Na świecie liczba zatrudnionych wynosi 4,5 tys.

Reklama

Spółka dostarcza m.in. systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami, majątkiem i serwisem. Unikalne jest to, że wszystkie te obszary biznesowe oparte są na jednej platformie technologicznej IFS Cloud. IFS tworzy także specjalne rozwiązania dedykowane dla obronności, które mają utrzymać gotowość na najwyższym poziomie. Są one wykorzystywane zarówno przezsiły zbrojne poszczególnych państw, jak i firmy z sektora obronnego, które wykorzystują oprogramowanie do wsparcia własnych procesów związanych z produkcją oraz usługami serwisowymi.

Autor. IFS

Jednym z klientów jest koncern Lockheed Martin, który wykorzystuje platformę IFS do „inteligentnego" utrzymania systemu wojskowego, aby wesprzeć jego kontrakt z Siłami Powietrznymi USA. W ramach jednego interfejsu platforma IFS umożliwiła skonsolidowanie „globalnego majątku" 23 różnych systemów sprzętu wojskowego.

Reklama

Czytaj też

Podejścia do serwisu sprzętu

W czasie Defence24 Day odbyła się prezentacja, przygotowana przez IFS Poland & EE. W jej trakcie przedstawiciele firmy zaprezentowali możliwości oferowanych przez nich produktów, w tym oprogramowania odpowiedzialnego za skuteczniejsze przeprowadzanie czynności serwisowych.

Eksperci IFS wskazali, że istnieje kilka podejść do czynności serwisowych:

  • reakcyjne – jeśli dojdzie do awarii, wówczas podejmowane są prace naprawcze;
  • kalendarzowe – wyznaczony jest moment, kiedy należy przeprowadzić kontrolę danych komponentów; są to cykliczne działania;
  • zużycia – gdy istnieje rejestr, ile dany sprzęt przepracował (np. przejechał), ile wykonał motogodzin, to wraz z przekroczeniem określonego progu należy wykonać serwis;
  • stanu technicznego – polega na tym, że inżynier, mechanik itd. ocenia kondycje sprzętu i na tej podstawie system może wygenerować jakąś potrzebę związaną z czynnością utrzymaniową;
  • predykcyjne – opiera się na możliwości przewidywania czynności serwisowych; gdy posiadamy historię zdarzeń, w tym minionych napraw, wykorzystując uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, możemy wychwycić moment, w którym może wystąpić awaria. „Współpracujemy z firmami, które posiadają parki maszyn. Tam wdrożenie takiego rozwiązania (wykorzystującego podejście predykcyjne – red.) oznacza dużą oszczędność nakładu pracy, nawet od kilkunastu procent, oraz minimalizacja ewentualnych przestojów" – wskazali przedstawiciele IFS.
  • preskrypcyjne – to coś więcej niż predykcja, ponieważ system na podstawie historii czynności serwisowej będzie potrafił podpowiedzieć, jaki zabieg będzie najkorzystniejszy w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. „Dostajemy przepis na wykonanie najkorzysteniejszej czynności w określonej sytuacji" – wyjaśnili eksperci.

Eksperci IFS wskazali, że w przeszłości dominowało podejście do utrzymania sprzętu wojskowego, polegające na tym, że po zakupie odpowiedzialność za jego utrzymanie spoczywała na właścicielu. „Jednak coraz bardziej popularne jest podejście, zgodnie z którym utrzymanie i sam aspekt serwisowania sprzętu uwzględnia się w zakresie umowy serwisowej. Na tej podstawie dostawca czy producent odpowiada za serwis i utrzymanie sprzętu w gotowości do użycia" – podkreślił Arkadiusz Pierchała, Senior Solution Architekt, IFS.

Czytaj też

Wyróżniające cechy

Na bazie doświadczeń IFS, w tym współpracy z koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, powstała koncepcja podejścia do utrzymania nazwana „Total Asset Readiness". Bazuje ono na rozszerzeniu podejścia predykcyjnego, gdzie w umowach serwisowych zapewniona jest dostępność sprzętu.

Autor. IFS

„Dodatkowo, wykorzystywane są najnowsze technologie po to, aby wykorzystać całkowity obraz dostępności sprzętu w skali globalnej. Mowa o m.in. sztucznej inteligencji i urządzeniach Internetu rzeczy (IoT)" – wyjaśnił przedstawiciel firmy.

„Total Asset Readiness" to kilka charakterystycznych założeń. Jedną z nich jest obsługa strumienia danych rzeczywistych. Wynika to z faktu, że sprzęt posiada wiele wbudowanych czujników. Chodzi o to, aby gromadzić dane i móc je analizować.

Czytaj też

Przydatne są tutaj technologie uczenia maszynowego i predykcyjne utrzymanie obiektów technicznych. Przykładem mogą być silniki samolotów, które są w stanie produkować 5 tys. odczytów parametrów na sekundę, kiedy pracują. Na ich bazie można przewidywać czynności obsługowe, jakie będą niezbędne po to, by system utrzymywać w gotowości.

Kolejną cechą jest konteneryzacja systemu, która jest powiązana ze skalowaniem. „To inny sposób wirtualizacji systemów informatycznych" – wskazali eksperci firmy. Jak dodali: „Obecnie nowoczesna wirtualizacja systemów informatycznych polega na tym, że można logicznie część aplikacji konteneryzować, dzięki takiej budowie systemu jesteśmy łatwiej i lepiej skalować aplikacje oraz optymalniej wykorzystywać zasoby maszyn. Obecnym złotym standardem są obrazy Docker działające na Kubernetes – niewidoczna „warstwa środkowa" stosu technologicznego, która steruje prezentacją między warstwą danych a interfejsem użytkownika".

Rozwiązanie IFS Cloud posiada ponad 5 tys. gotowych interfejsów integracyjnych, które powstały na podstawie doświadczeń wdrożeniowych z klientami firmy. Strategiczne wykorzystanie interfejsów API może zjednoczyć rozbieżne systemy, dostarczając do IDE (zintegrowanego systemu) odpowiednie dane z właściwych źródeł we właściwym czasie. Ważny jest także aspekt automatyzacji procesów – business proces automation – bez wykorzystania zasobów programistycznych. „Można zaprojektować różnego rodzaju logikę biznesową za pomocą wizualnego narzędzia do projektowania procesów. System następnie potrafi to później odwzorować w swoim zachowaniu poprzez automatyzację określonych kroków. Przykładowo: >>jeśli wydarzy się pięć awarii określonego sprzętu, proszę generuj zlecenie, które będzie dotyczyło wykonania remontu kapitalnego<<" – wyjaśnili specjaliści.

Autor. IFS

Rozwiązanie IFS ma gwarantować również bezpieczeństwo. Jak deklaruje firma, oprogramowanie spełnia wszelkie wymagania cyberbezpieczeństwa, co potwierdza chociażby przejście złożonego procesu standaryzacji w USA. Od 2020 w Stanach Zjednoczonych dostawcy systemów informatycznych dla sektora obronnego muszą spełnić ponad 120 różnych certyfikatów cyberbezpieczeństwa, aby dane rozwiązanie mogło zostać dostarczone do danego klienta. Oprogramowanie zgodne z przepisami może być kluczowym czynnikiem wyróżniającym przy ubieganiu się o kontrakty produkcyjne w branży obronnej.

IFS stawia także na zapewnienie inteligentnego narzędzia operacyjnego. Firma ma na celu oferowanie użytkownikom wygodnego interfejsu, aby mogli „przyjaźnie korzystać z systemu". Chodzi o aktywowanie pracowników i umożliwienie im sprawnego korzystania z sytemu zarówno na stanowiskach desktopowych jak i mobilnych.

Maksymalizacja efektywności czynności serwisowych

„Nasz system pozwala na zarządzanie pełnym cyklem życia obiektów technicznych – z punktu widzenia głównego użytkownika sprzętu wojskowego będzie to moment od uruchomienia przetargu, przez zakupy, montaż, po użytkowanie, serwisowanie a nawet złomowanie" – podkreślił Pierchała.

Dodali, że firma oferuje podstawowe narzędzia funkcjonalne utrzymania majątkiem (m.in. cyfrowa kartoteka obiektów, plany prewencyjne, zarządzanie pracą i zakupami, zarządzania dokumentacją), dedykowane narzędzia funkcjonalne, które mają wspierać pracę planistów, logistyków, techników mobilnych oraz kooperację z kontrahentami, a także funkcjonalności następnej generacji, bazujące na np. sztucznej inteligencji, połączonej rzeczywistości czy IoT.

Autor. IFS

„System (IFS – red.) to zestaw narzędzi dla każdej roli w organizacji, dedykowane narzędzia i pulpity zarządcze dla dowództwa, logistyków, kierowników, podwykonawców ale także m.in. mobilna aplikacja dla mechanika, technika, inżyniera" – powiedzieli przedstawiciele spółki. Z założenia ma ona pozwalać na pełną mobilną obsługę i rozliczenie pracy. Dzięki aplikacji mobilnej technik, inżynier, mechanik posiada dostęp do dokumentacji technicznej i wszelkich informacji, by skutecznie móc wykonać swoje czynności. Rozwiązanie można instalować na każdym systemie operacyjnym, w tym iOS, Android i Windows

System IFS jest w pełni responsywny, oznacza to, że potrafi dostosowywać się swoim wyglądem do urządzenia, na jakim pracuje. „Uruchamia się go w przeglądarce internetowej. Na urządzeniach mobilnych dostosowuje wygląd witryny do np. naszego smartfona. Uniezależniamy używanie systemu od sprzętu. Dodatkowo, samodzielnie można konfigurować pulpity" – wskazano podczas prezentacji na Defence24 Day.

Rozwiązanie spółki oferuje zarządzanie projektami, które jest wbudowane w system po to, aby monitorować i nadzorować działania wykonywane w ramach bardziej złożonych czynności utrzymaniowych sprzętu. Moduł Projekt umożliwia zarządzanie pełnym cyklem życia projektów, jako rozwiązanie w pełni zintegrowane z innymi komponentami systemu, jak finanse, zaopatrzenie, magazyn, zamówienia sprzedaży, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją oraz zarządzanie majątkiem i usługami serwisowymi,

Dzięki czemu może być używany zarówno do zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak i projektami utrzymaniowymi

Oferuje także harmonogramowanie ręczne lub zaawansowany panel planistyczny. „To on za nas dokonuje harmonogramowania. Umożliwia efektywniejszy i dynamiczny przydział prac, np. do mechaników" – zaznaczyli przedstawiciele IFS. Dzięki temu możliwe jest automatyczne planowanie w oparciu o zasadę maksymalizacji marżowości czynności serwisowych

Naszym narzędziem do automatycznego harmonogramowania codziennie planujemy pracę dla 20 tys. pracowników Deutsche Telekom – dodał Arkadiusz Pierchała.

Autor. IFS

Z kolei aplikacja mobilna spółki dla techników pozwala pracować zarówno offline jaki i  online. Założeniem jest tutaj, aby pracownik, kiedy otrzyma zadanie, wykonał je bez dodatkowej komunikacji z biurem. Aplikacja powiązana jest z m.in. magazynem i wyposażona została w wiele ciekawych funkcjonalności, które sprawiają, że papierowa komunikacja staje się zbędna.

Ponadto, rozwiązanie IFS zawiera tzw. „zdalnego asystenta". To rozszerzenie aplikacji mobilnej, aby wesprzeć pracownika w terenie konsultacją z dostępnym ekspertem. Specjalista może zdalnie, poprzez łączenie wideo, wskazać, jakie konkretnie czynności wykonać, aby skutecznie rozwiązać problem.

Podczas prezentacji na Defence24 DAY zapewniono, że rozwiązania IFS pozwalają na zwiększenie efektywności procesów związanych z utrzymaniem sprzętu wojskowego. Jednocześnie zapewniają one bezpieczeństwo. Pozwalają też na działanie w środowisku rozproszonym, zbierając dane z różnych źródeł, także z miejsc stacjonowania sprzętu wojskowego. Przetworzenie tych danych przez systemy IFS daje podstawy do ograniczenia kosztów utrzymania sprzętu i zachowania wysokiego poziomu jego sprawności.

Autor. K. Glowacka/Defence24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama