Reklama

Siły zbrojne

CYBER.MIL z klasą – pilotaż i rekrutacja

Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"
Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Uczniowie kończący w tym roku naukę w szkołach podstawowych i ich rodzice zastanawiają się jaką szkołę średnią wybrać. Nauka w szkole o profilu cyberbezpieczeństwo to strzał w dziesiątkę, zwłaszcza, że od przyszłego roku szkolnego w 16 szkołach w całej Polsce pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej rusza program pilotażowy. Kandydaci kuszeni są zapewnieniami o doskonałych warunkach nauczania, unikatowym programie oraz gwarancji rozwoju zawodowego. Sprawdzamy, jak wyglądają przygotowania do rekrutacji oraz współpraca szkół z resortem obrony narodowej.

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!

Program CYBER.MIL z klasą” polega na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” i koordynowany jest przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. Założenia programu to m.in. kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

 

Oferta dla najlepszych

Resort obrony narodowej postawił wysokie wymagania, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie pilotażowym szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

image
Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

 

- Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski – zaznacza ppłk Waldemar Krzyżanowski z Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”.

 

Jak wyglądała będzie nauka w cyberklasie?

Program „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez trzy pierwsze lata nauki, zarówno w liceach, jak i w technikach. W każdej klasie liczba uczniów będzie ograniczona – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmował będzie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Jak zapewniają autorzy programu nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

 

image
Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

 

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna, a w terenie Regionalne Centra Informatyki. Całość koordynuje Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kierowana przez gen. bryg. Artura Dębczaka instytucja posiada bowiem doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów – wspiera certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego.

Wsparcie z finansowe

Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera finansowo szkoły, które uczestniczą w tym programie. Środki z resortu obrony narodowej zostaną wykorzystane przez szkoły m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania oraz usług internetowych.

image
Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

 

- Szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację – podkreśla ppłk Krzyżanowski.

 

Drzwi do kariery

Celem programu wg zapewnień MON jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jak zaznacza ppłk Krzyżanowski oznacza to, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych ministerstwu obrony.

Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. To oferta dla Was idealna! A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski

 

Oficer podkreśla, że dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć.

Również na rynku cywilnym potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie: przecież trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które działa w oparciu o system informatyczny i nie chce chronić wysiłku swoich pracowników czy danych klientów. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski

 

Przygotowania do rekrutacji

Uczniowie i ich rodzice już dziś mogą uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji oraz formalności jakie należy spełnić, aby ubiegać się o przyjęcie do jednej z 16 szkół uczestniczących w programie CYBER.MIL z klasą. Lista szkół zakwalifikowanych do programu dostępna jest online. Łatwo zatem sprawdzić, która ze szkół położona jest najbliżej i uzyskać inne niezbędne informacje telefonicznie lub korzystając z komunikatów na stronie internetowej wybranej szkoły. Dodatkowo Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” dla zainteresowanych nauką w klasach mundurowych przygotowało interaktywną mapę, dzięki której można sprawdzić czy w pobliżu jest szkoła, która oferuje naukę w klasach o tym profilu.

Nidzica i Suwałki

Jak wygląda współpraca w terenie sprawdzamy zasięgając informacji w Regionalnym Centrum Informatyki w Olsztynie oraz w dwóch szkołach uczestniczących w tym programie - I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy.

 

image
Fot. RCI Olsztyn

 

- Zainteresowanie nauczaniem w klasie o profilu cyber jest duże. Dzwonią telefony z zapytaniami do szkoły, ale także zainteresowanie tą klasą przejawia się rozmowami wśród znajomych, czyli już działa "poczta pantoflowa" - najsilniejszy dzisiaj wabik. Duże znaczenie miało mocne uderzenie reklamowe. Wszystkie media działające na naszym terenie i w regionie zostały poinformowane i chętnie zamieściły szerokie informacje, łącznie z TVP3. Przekaz poszedł nie tylko na Suwałki, ale także na całe województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie – zaznacza Dorota Jabłońska, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

 

Młodzież rekrutujemy z terenu Suwalszczyzny, Sejneńszczyzny, Podlasia, okolic Olecka i Gołdapi. Informacja medialna także została tam przekazana. Myślę, że zainteresowanie tą klasą będzie duże w całym regionie.

Dorota Jabłońska, Dyrektor I LO w Suwałkach

  

Dyrektor Jabłońska zaznacza, że szkoła liczy na pomoc w zakresie programowym, finansowym oraz wsparcia kadrowego. - Myślę, że Ministerstwo mogłoby nas wesprzeć, organizując np. jeden przetarg na zakup sprzętu i oprogramowania, tak, aby wszystkie szkoły dostały jednakowo wyposażone pracownie komputerowe (chodzi o ustandaryzowanie sprzętu i oprogramowania) – podkreśla dyrektor I LO w Suwałkach. Dorota Jabłońska zauważa, że koszty jednostkowe przy jednym wspólnym zamówieniu byłby dużo niższe niż w przypadku szesnastu niezależnych zamówień realizowanych przez poszczególne szkoły.

image
Fot. RCI Olsztyn

 

Nasza współpraca z wojskiem układa się dobrze. RCI Olsztyn będzie nas wspierać w zakresie szkolenia wojskowego. Oferuje zajęcia dla młodzieży w tym zakresie oraz niektóre zajęcia specjalistyczne. Mamy obiecaną pomoc w zakresie specyfikacji sprzętu. Wszystkie instytucje rządowe i wojskowe są gotowe do współpracy i wsparcia naszych pomysłów, udzielają szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania.

Dorota Jabłońska, Dyrektor I LO w Suwałkach

 

- Proces promocyjno–rekrutacyjny tak naprawdę dopiero się rozpoczyna, chociażby ze względu na to, że dosłownie kilka dni temu Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło obowiązujące w tym roku szkolnym terminy rekrutacji – zaznacza Dyrektor Bogdan Malinowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

image
Fot. RCI Olsztyn

 

- Niemniej jednak w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami odnośnie programu CYBER.MIL z klasą odnotowujemy już dość liczne telefony z pytaniami o charakter tej klasy oraz o tryb i proces rekrutacji. Jako że Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy jest jedyną szkołą w województwie warmińsko-mazurskim, w której program CYBER.MIL z klasą będzie realizowany zainteresowanie to klasą wykracza poza powiat nidzicki i mamy zapytania z innych zakątków regionu Warmii i Mazur – podkreśla Dyrektor Malinowski.

Dyrekcja szkoły zapewnia, że w ciągu kilku najbliższych dni opublikowane zostaną szczegółowy regulamin oraz zasady naboru. W Nidzicy spodziewają się dużego zainteresowania a co za tym idzie też silnej konkurencji. Klasa o profilu cyberbezpieczeństwo jak podkreśla dyrektor Malinowski będzie elitarna nie tylko ze względu na to że będzie jedną z 16 w kraju ale również dlatego że będzie liczyła tylko 15 uczniów.

Kiedy wiosną ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje o programie CYBER.MIL z klasą, mimo szeregu wymagających warunków podjęliśmy decyzję o aplikowaniu do programu. Wymagania postawione szkołom były bardzo wyśrubowane, zwłaszcza jeśli chodzi o wyniki nauczania np. średnia szkoły na poziomie 70% z matury z matematyki za ostatnie trzy lata.

Bogdan Malinowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

 

Dyrektor Malinowski zaznacza, że poza spełnieniem wymogów formalno-statystycznych wymagane były również deklarację współpracy z kilkoma instytucjami. I tak organ prowadzący szkołę, czyli Powiat Nidzicki musiał zadeklarować gotowość współfinansowania projektu w trakcie jego trzyletniego cyklu. Ponadto szkoła musiała nawiązać współpracę z uczelnią wyższą oraz jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą pod NCBC.

Chcąc spełnić te wymagania zwróciłem się do Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn płk Zbigniewa Majkowskiego z prośbą o nawiązanie współpracy celem objęcia szkoły wsparciem merytorycznym przy realizacji programu CYBER.Mil z klasą. Dzięki przychylności płk Z. Majkowskiego 25 maja 2020r. zawarliśmy stosowne porozumienie rozpoczynając współpracę. Spełnienie wszystkich wymogów pozwoliło nam z sukcesem przejść przez proces rekrutacji do programu i 3 lipca ubiegłego roku od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający kwalifikację do elitarnego grona 16 szkól z całej Polski w których realizowany będzie program CYBER.MIL z klasą.

Bogdan Malinowski, Dyr. ZSO Nidzica

 

Bogdan Malinowski podkreśla, że kolejny etap współpracy to systematyczne spotkania z przedstawicielami MON i RCI (stacjonarne i online) oraz wrześniowe spotkanie w Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie programu kształcenia. Natomiast 5 lutego w siedzibie RCI w Olsztynie poczyniono ustalenia merytoryczno-organizacyjne, także w zakresie szkolenia wojskowego. - Kolejne spotkania przed nami, chcemy bowiem jak najlepiej przygotować się do wdrożenia programu CYBER.MIL z klasą – zaznacza dyrektor ZSO w Nidzicy.

image
Fot. RCI Olsztyn

 

- Współpracę z Dyrekcją Szkół w Nidzicy i Suwałkach rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym roku. W maju 2020 roku podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy i miesiąc później z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Od samego początku współpraca układa się znakomicie – zaznacza płk Zbigniew Majkowski, Komendant Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie.

Wspieraliśmy Dyrekcje Szkół w trakcie ich przygotowań do przystąpienia do programu „CYBER.MIL z klasą”. Nasi przedstawiciele brali udział w rozpoczęciu roku szkolnego. Warto nadmienić, że jeden z naszych oficerów jest absolwentem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, natomiast w Suwałkach znajduje się jeden z naszych Węzłów Teleinformatycznych

płk Zbigniew Majkowski, Komendant RCI Olsztyn

 

Płk Majkowski podkreśla, że zasadniczym celem tej współpracy jest wdrożenie i realizacja programu „CYBER.MIL z klasą”, popularyzacja służby wojskowej i oczywiście pozyskanie kandydatów chcących wstąpić w szeregi Wojska Polskiego jako żołnierze lub pracownicy wojska.

W ramach Programu będziemy zaangażowani w proces kształcenia uczniów, szczególnie z przedmiotów ogólnowojskowych, a częściowo także specjalistycznych. Będziemy udostępniać obiekty szkoleniowe i niezbędny sprzęt w celu realizacji podstawy programowej. Szczegółowe zasady współpracy są właśnie omawiane w trakcie cyklicznych wideokonferencji prowadzonych przez Biuro ds Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", w których uczestniczą dyrektorzy szkół oraz nasi przedstawiciele.

płk Zbigniew Majkowski

 

Pułkownik zaznacza, że Centrum wspiera szkoły już na etapie rekrutacji uczniów do klas o profilu cyberbezpieczeństwo m.in. poprzez informowanie w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz na stronie internetowej RCI Olsztyn.

Aktualnie odbywamy spotkania robocze, których celem jest omówienie bieżących tematów związanych z programem. W minionym tygodniu gościłem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, a kilka dni temu z Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

płk Zbigniew Majkowski

 

Komendant podkreśla, że wsparcie centrum to m.in. doradztwo w przygotowaniach do uruchomienia programu oraz pomoc w przygotowaniu specyfikacji do zakupu niezbędnego wyposażenia pracowni, którego koszt w zasadniczej części jest ponoszony przez MON.

Aktualnie do współpracy zaangażowana jest relatywnie mała grupa przedstawicieli RCI Olsztyn, lecz sytuacja z pewnością ulegnie zmianie już po uruchomieniu programu i rozpoczęciu zajęć dydaktycznych – zaznacza komendant RCI.

Pułkownik podkreśla, że współpraca układa się dobrze z korzyścią dla każdej ze stron.

Z satysfakcją muszę powiedzieć, że dotychczasowa współpraca układa się na bardzo dobrym poziomie. Jestem przekonany, że na realizacji programu „CYBER MIL z klasą” zyskają wszyscy.  Na bardziej wymierne i spektakularne efekty naszych wspólnych działań, tzn. młodzież posiadającą znacznie rozszerzoną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwo, gotową do podjęcia studiów w tym zakresie, a w dalszej perspektywie – gotową do wstąpienia do WOC, musimy jeszcze poczekać. Proszę pamiętać, że realizację całego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy niespełna rok temu, a największe wyzwania jeszcze przed nami.

płk Zbigniew Majkowski
Reklama

Komentarze

    Reklama