Reklama

Siły zbrojne

Błaszczak na święcie Garnizonu Warszawa

Fot. Dowództwo Garnizonu Warszawa
Fot. Dowództwo Garnizonu Warszawa

Codzienna służba żołnierzy z Garnizonu Warszawa wpływa na zaufanie Polaków do Wojska Polskiego - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na obchodach święta Dowództwa Garnizonu Warszawa w 25-lecie powstania.

Minister podziękował żołnierzom Wojska Polskiego i Garnizonu Warszawa za codzienny wysiłek. Podkreślał także rolę Garnizonu w funkcjonowaniu MON, bo żołnierze wykonują zadania związane z logistyką, łącznością i ochroną instytucji resortowych i Wojska Polskiego. Wyraził też podziw dla Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, bez którego nie odbędzie się żadna ważna uroczystość państwowa.

"Codzienna służba żołnierzy Garnizonu Warszawa wpływa na zaufanie Polaków do Wojska Polskiego. Mogę powiedzieć wprost, że jest ono rekordowe - 83 proc. Polaków ufa Wojsku Polskiemu" - zauważył szef MON podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. "Bardzo za to dziękuję, to jest rezultat państwa codziennej służby" - powiedział Błaszczak.

"Ważnym zadaniem moim — jako ministra obrony narodowej — jest zapewnienie państwu godnych warunków służby. Chciałbym podkreślić, że mam nadzieję, że państwo to dostrzegacie. Świadczą o tym rekordowe podwyżki, które miały miejsce w tym roku, w ubiegłym roku, a więc godne uposażenie dla tych, którzy strzegą bezpieczeństwa najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za służbę" - podkreślił Błaszczak. "Serdecznie jeszcze raz dziękuję za poczucie misji, które państwo prezentujecie na co dzień, dziękuję za codzienną służbę. Wszystkiego dobrego" - mówił minister.

W liście skierowanym do Garnizonu prezydent Andrzej Duda dziękował m.in. pułkowi reprezentacyjnemu, którego żołnierze zapewniają ceremonialną oprawę uroczystości i pełnią straż w miejscach honorowych — przed Grobem Nieznanego Żołnierza i Pałacem Prezydenckim oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

W 25-lecie Garnizonu szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że to Garnizon Warszawa jest jedną z instytucji powołanych do tego, żeby oprócz swoich podstawowych zadań logistycznych utrzymywać i budować ducha narodu polskiego.

Podczas uroczystości wyróżniających się żołnierzy i pracowników wojska uhonorowano odznaczeniami. Minister Błaszczak i szef garnizonu gen. dyw. Robert Głąb złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Mimo że 25 lat od utworzenia Dowództwa Garnizonu Warszawa mija w tym roku, to jego tradycje sięgają XVIII wieku — przypomniał resort obrony.

Dowództwo Garnizonu Warszawa zajmuje się całą sferą działań logistycznych związanych z zapewnieniem środków transportu i zaopatrywaniem różnych instytucji MON, placówek badawczych i jednostek wojskowych w środki techniczne, umundurowanie, sprzęt kwaterunkowy i informatyczny.

Wykonuje też zadania ochronne na rzecz instytucji MON i Sztabu Generalnego WP oraz związane z funkcjonowaniem systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Realizuje je poprzez wyspecjalizowane jednostki wyposażone w systemy łączności satelitarnej, radiowej i sieć komputerową.

MON przypomniał, że wizytówką Garnizonu Warszawa jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, którego żołnierze zapewniają oprawę ponad 1,5 tys. przedsięwzięć rocznie, głównie uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych w kraju i za granicą. Towarzyszy im także Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Szwadron Kawalerii WP, funkcjonujące w strukturach Pułku. Żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych pełnią wartę na posterunkach honorowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pałacem Prezydenckim.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama