Reklama

Siły zbrojne

Wojsko przetestuje systemy zwalczania bezzałogowców

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje czwartą edycję testów urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Każdy zakwalifikowany do nich podmiot będzie miał dedykowany 1 dzień do rozwinięcia, przygotowania do pracy i poddania swojego systemu testom. Przedsięwzięcie odbędzie się na przełomie września i października.

Organizatorem testów systemów antydronowych są Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa. Jak widzimy na podstawie powyższej listy wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją (kinetyczną lub niekinetyczną) BSP nie tylko jest zainteresowane wojsko, lecz także pozostałe służby.

Jako cel testów podano sprawdzenie realnych możliwości dostępnych aktualnie na rynku systemów antydronowych w zakresie wykrywania oraz przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Jest to rozwinięcie poprzednich etapów, które miały miejsce w ubiegłym, jak i bieżącym roku. Rozpoczęto je w ubiegłym roku, warunkując koniecznością rozwoju technologii antydronowej na polskim rynku z powodu gwałtownego skoku popularności BSP w siłach zbrojnych wielu państw, a także wśród służb i podmiotów niepaństwowych i związanego z tym zagrożenia.

Aby móc wziąć udział w testach, należy być producentem lub posiadać w swojej ofercie kompletny system do przeciwdziałania BSP klasy mikro i mini. Jeżeli się takowy warunek spełnia, to można wypełnić zgłoszenie, znajdujące się w załączniku ogłoszenia, a następnie wysłać je na adres mailowy Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: [email protected], lub metodą trochę bardziej tradycyjną, czyli za pomocą faxu: 261-855-896. Wypełnione formularze należy przesyłać do 30 czerwca br. Niemniej podmioty, które nie zakwalifikują się do czwartej edycji testów, będą mogły uczestniczyć w następnych edycjach testów. 

Reklama
Reklama

Miejscem testowania systemów antydronowych będzie Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce w dniach 27 września – 1 października. Do wiadomości Dowództwo Operacyjne RSZ podało kilka szczegółów związanych z nimi.

Po pierwsze zapowiedziano symulowanie warunków, które wymagają osłony obiektu punktowego przez urządzenie umożliwiające wykrywanie lub przeciwdziałanie BSP. Organizatorzy zapewnią wykonywanie niezbędnych operacji powietrznych z wykorzystaniem różnych metod sterowania, przy czym lot musiałby być skierowany w kierunku obiektu. Warto dodać, że badane będą rozwiązania uwzględniające zarówno kinetyczne, jak i niekinetyczne metody zwalczania dronów.

Dodatkowo zapewniony jest dzień na przygotowania oraz na dodatkowe testy systemu antydronowego. Jednocześnie zaznacza się, że każdy zakwalifikowany do udziału w IV etapie podmiot będzie miał jednakowe oraz sprawiedliwe warunki, zarówno czasowe jak i terenowe. Dodatkowo każdy z nich będzie odseparowany, w taki sposób, by nie doszło do wycieku tajemnic przedsiębiorstwa czy tajemnicy handlowej.

Co istotne, testy mają oszacować potencjał poszczególnych rozwiązań technicznych w przeciwdziałaniu dronom, jak i mają poszerzyć wiedzę organizatorów na potrzeby przyszłych zamówień publicznych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania wyników testów, które zostaną ustalone przez zespół złożony z przedstawicieli służb, oraz swoich wymagań względem testowanych systemów. Należy jednocześnie podkreślić, że wydarzenie nie jest elementem żadnego trwającego postępowania dotyczącego zamówień publicznych.

Komentarze