Reklama

Siły zbrojne

70-lecie WZMot. Mroczek: "Zakład niezwykle istotny dla polskiego potencjału przemysłowego”

 • Fot. Pixabay
  Fot. Pixabay

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu obchodzą 70-lecie powstania. Od 1945 roku zajmują się wsparciem eksploatacji i modernizacją różnych typów pojazdów, przede wszystkim wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych. Obecnie spółka prowadzi działania w celu pełnego uruchomienia Centrum Zespołów Napędowych, gdzie będą produkowane i serwisowane silniki oraz szybkowymienne układy napędowe dla pojazdów wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP.

Obecny na uroczystości z okazji 70-lecia WZM S.A., jaka odbyła się w poniedziałek 15 czerwca sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek zwrócił uwagę na rolę, jaką spółka odgrywa w polskim potencjale przemysłowo obronnym. Minister zaznaczył, że jednym z kluczowych projektów dla przyszłego rozwoju poznańskich zakładów jest stworzenie Centrum Zespołów Napędowych, jakie będzie obsługiwać pojazdy wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP

WZMot to zakład niezwykle istotny dla polskiego potencjału przemysłowego. (…) Przy okazji 70-lecia można powiedzieć że ten zakład ma piękną przeszłość za sobą, dobry czas teraźniejszy i jest w stanie wyznaczyć dobrą przyszłość. Tworzy ją m. in. poprzez projekt, jakim jest stworzenie tu, w WZMot-ach, Centrum Silnikowego dla pojazdów wojskowych.

sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek

Z kolei prezes WZM S.A. Elżbieta Wawrzynkiewicz podkreśliła, że spółka uczestniczy w budowaniu krajowego systemu bezpieczeństwa. Przypomniała, że zakłady obsługują pojazdy należące do Sił Zbrojnych RP od 70 lat. Elżbieta Wawrzynkiewicz zaznaczyła ponadto, że największą wartością poznańskiej spółki są jej pracownicy. Prezes WZM S.A. została uhonorowana nagrodą "Człowiek Roku 2014" gazety Polska - Głos Wielkopolski.

Mamy zaszczyt i honor być spółką która aktywnie uczestniczy w budowaniu systemu bezpieczeństwa tego kraju. (…) Trudno zliczyć jak wiele pojazdów Wojska Polskiego obsługiwaliśmy przez te 70 lat. (…) Największą wartością poznańskiej spółki, która była tu przez 70 lat i mam nadzieję zostanie utrzymana, są ludzie, pracownicy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych.

prezes WZM S.A. Elżbieta Wawrzynkiewicz

Elżbieta Wawrzynkiewicz pełni funkcję prezesa Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu od maja 2014 roku. W WZM S.A. zatrudniona jest od 26 lat i przeszła wszystkie szczeble hierarchii służbowej. Jest pierwszą kobietą, sprawującą podobne stanowisko w przedsiębiorstwie z sektora zbrojeniowego w Polsce.

Pod jej kierownictwem WZM S.A. realizują strategię, obejmującą m.in. zwiększenie zakresu współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, rozbudowę kompetencji, w tym związanych z prowadzeniem prac rozwojowych oraz doskonalenie kadr. W plebiscycie organizowanym przez gazetę Polska - Głos Wielkopolski Elżbieta Wawrzynkiewicz uzyskała 41147 głosów. 

Po 70 latach funkcjonowania Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu zyskały znaczny potencjał w zakresie serwisowania, wsparcia eksploatacji i modernizacji pojazdów, wykorzystywanych przez Siły Zbrojne – w tym zarówno ciężkich wozów bojowych, jak i sprzętu samochodowego. Dotyczy to również czołgów Leopard 2, wprowadzonych na uzbrojenie Wojska Polskiego już po wejściu w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie WZM S.A. wzmacnia własny potencjał produkcyjny, w tym w zakresie jednostek napędowych, przeznaczonych również na rynek cywilny. 

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne powstały w 1945 roku, jako Jednostka Wojskowa nr 2123 w Poznaniu. Początkowo zajmowały się przeprowadzaniem napraw głównych samochodów osobowych, jakie były wykorzystywane przez Wojsko Polskie. W 1947 roku jednostka została przeformowana w Centralne Warsztaty Remontu Samochodów Osobowych Nr 42,  a pięć lat później utworzono Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 5 w Poznaniu. 

Pod koniec lat 60. zdecydowano o zwiększeniu zakresu działalności, z czym wiązało się także skupienie wszystkich oddziałów przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu. Od 1973 roku rozpoczęto proces rozszerzania oferty o naprawy główne kolejnych pojazdów, w tym ciężkich wozów bojowych eksploatowanych przez Wojsko Polskie (gąsienicowych i kołowych). Przykładem są tutaj czołgi T-55 i T-72, wozy BWP-1 i ich odmiany specjalistyczne oraz haubice samobieżne 2S1 Goździk. Jednocześnie rozpoczęto produkcję części zamiennych i remonty jednostek napędowych do omawianych pojazdów. W zakładach realizowano ponadto prace związane z modyfikacją czołgów T-55 do standardu T-55AM Merida.

Po 1989 roku oferta zakładów została poszerzona o produkty z zakresu modernizacji pojazdów używanych przez Wojsko Polskie, czego przykładem są program Puma (dotyczący wozu BWP-1) czy zrealizowana na zlecenie z WB Electronics modernizacja armatohaubic Dana do standardu Dana-T. W 2008 roku WZM nr 5 zostały przekształcone w Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółkę Akcyjną. 

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nawiązały współpracę z Rheinmetall Landsysteme, czego owocem było wzięcie udziału w obsługach 30 polskich czołgów Leopard 2A4, na które kontrakt otrzymała niemiecka spółka w 2011 roku. W późniejszym okresie WZM S.A. przeprowadziły we współpracy z Rheinmetall obsługi na poziomie F6 81 polskich czołgów Leopard 2A4. Zakres czynności, jakie były realizowane przez poznańską spółkę został znacznie rozszerzony w stosunku do pierwszego kontraktu. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu przygotowały również, w kooperacji z Rheinmetall, ofertę modernizacji Leopardów w oparciu o standard MBT Revolution.

Centrum Zespołów Napędowych

Jednym z priorytetów rozwoju poznańskich zakładów jest budowa Centrum Zespołów Napędowych, które ma zapewnić krajowy potencjał w zakresie dostaw, wsparcia eksploatacji oraz modernizacji silników oraz szybkowymiennych zespołów napędowych power-pack wykorzystywanych w pojazdach, znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego. CZN powstaje na mocy porozumienia zawartego w 2013 roku pomiędzy WZM S.A, MON i Agencją Rozwoju Przemysłu. Projekt jest wspierany przez resort obrony narodowej.

Centrum ma m.in. świadczyć usługi  związane z utrzymywaniem zdolności do eksploatacji jednostek napędowych pojazdów wojskowych w ramach ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa zgodnie z artykułem 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. WZM S.A. zamierzają również produkować własne systemy power-pack, także na rynek cywilny (na zasadach komercyjnych). 

Spółka dysponuje już potencjałem serwisu jednostek napędowych czołgów Leopard 2 i nowych pojazdów Jelcz, dzięki podpisaniu umowy o współpracy z niemieckim koncernem MTU GmbH. Docelowo WZM S.A. będą zajmować się zarówno obsługą, jak i produkcją silników nowej generacji pojazdów Jelcz, wprowadzanych obecnie do Wojska Polskiego oraz obsługą silników Leopardów. W 2013 roku opracowano także technologię modernizacji silników W-46 czołgów T-72, zwiększającą ich moc z 574 do 625 kW i zatwierdzoną przez Inspektorat Uzbrojenia.

W związku z budową Centrum Zespołów Napędowych realizowane są inwestycje, jak II etap przebudowy hali W, gdzie docelowo znajdzie się CZN czy zakupy oprzyrządowania. Poznańskie zakłady prowadzą rozmowy z kolejnymi partnerami w celu podpisania kolejnych porozumień o współpracy. W zależności od zakresu, mogą dotyczyć współprodukcji/montażu silników i skrzyń przekładniowych, bądź ich serwisu i napraw.

Prowadzone w ramach CZN prace projektowe dotyczą m.in. szybkowymiennych układów power-pack do pojazdu gąsienicowego Borsuk, budowanego przez HSW S.A. oraz polskiego kołowego transportera opancerzonego 8x8 (opracowywanego przez ROSOMAK S.A.). Spółka planuje ponadto rozszerzenie oferty na rynek cywilny, w tym w zakresie zabudów specjalistycznych do pojazdów i kontenerów. 

W ciągu 70 lat funkcjonowania Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. zbudowały potencjał do świadczenia usług na rzecz Sił Zbrojnych, w szeroko zakrojonej kooperacji zarówno z partnerami krajowymi jak i zagranicznymi. Obecnie prowadzone są prace w celu rozszerzenia własnego potencjału rozwojowego, wzmocnienia zdolności do produkcji i obsług silników pojazdów używanych w Wojsku Polskim oraz rozbudowania oferty na rynek cywilny. Poznańskie zakłady dysponują znacznym doświadczeniem i są istotnym elementem potencjału, zapewniającego w kraju utrzymanie i rozwój wyposażenia, wykorzystywanego przez Siły Zbrojne RP.

Reklama

Komentarze (1)

 1. jo

  Dobrze przeczytałem- będą nowe silniki do rosomaka. Po co scanii sa złe :-)

  1. Podbipięta

   WP chce by docelowo wszystkie wozy bojowe i ciężarówki miały silniki MTU.

  2. bolo

   źle przeczytałeś , ROSOMAK S.A. to nie pojazd , ale konsorcjum ,mają budować nowy KTO cięższy i większy z nowym silnikiem (MTU)

Reklama