Siły zbrojne

29 listopada - święto WAT i Dzień Podchorążego

Dzień podchorążego
Fot. WAT

Uroczystość z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A.

Geneza Dnia Podchorążego*: 29 listopada 1830 r. podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie, pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, atakiem na Belweder – ówczesną siedzibę rosyjskiego Księcia Konstantego – rozpoczęli powstanie listopadowe. Ważnym momentem nocy listopadowej było zdobycie Arsenału. Już następnego dnia, 30 listopada, Warszawa była wolna. Walki skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu objęły swoim zasięgiem całe Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń. Powstanie listopadowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Na pamiątkę tamtych wydarzeń, dzień 29 listopada obchodzony jest jako Dzień Podchorążego i zarazem Święto Wojskowej Akademii Technicznej.

Fot. WAT

Dzień Podchorążego przypomina o odwadze wojskowych studentów

Dzień Podchorążego to doskonała okoliczność do zaprezentowania współczesnych podchorążych.

W Wojskowej Akademii Technicznej aktualnie kształci się niemal 3000 podchorążych na 12 kierunkach studiów, m.in. budownictwie, chemii, geodezji i kartografii, informatyce, kryptologii i cyberbezpieczeństwie, inżynierii bezpieczeństwa, logistyce oraz lotnictwie i kosmonautyce. Kształcenie odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich i trwa pięć lat. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Fot. WAT

Studenci wojskowi realizują dwa moduły kształcenia: politechniczny i wojskowy. O studiowaniu na poszczególnych wydziałach można się dowiedzieć m.in. z krótkich filmów dostępnych na stronie WAT. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach laboratoryjnych i wykładowych. Infrastruktura WAT jest ciągle rozwijana. W ostatnim czasie do użytku został oddany nowy budynek Katedry Rozpoznania Obrazowego, w którym kształcą się podchorążowie specjalności rozpoznanie obrazowe oraz satelitarne techniki obserwacji Ziemi oraz Wojskowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne Logistyki, w którym kształcą się studenci kierunku logistyka. W ubiegłym roku został oddany budynek wyposażony w laboratoria dla zestawów rakietowych obrony powietrznej nowej generacji. Laboratoria służą do szkolenia kadr, m.in. na potrzeby programu Wisła.

Podchorążowie WAT biorą udział w licznych konkursach, prezentując swoje osiągnięcia naukowe. Przykładem może być II edycja konkursu MON na realizację systemów bezzałogowych. Podchorążowie mogą realizować swoje pasje w sekcjach wojskowych: Woda Ląd Powietrze oraz w Sekcji Skoków Spadochronowych S3 WAT.

Fot. WAT

W Akademii duży nacisk kładziony jest na wychowanie fizyczne. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnym Studium Wychowania Fizycznego na terenie kampusu. Najważniejsze osiągnięcia sportowe w okresie maj-listopad 2022 r.

Zawody wojskowe:

1. III miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Judo (podchorąży) – czerwiec 2022.

2. II miejsce indywidualnie i III miejsce w grze typu mikst w Mistrzostwach Wojska Polskiego w tenisie stołowym (podchorążowie) – czerwiec 2022.

3. I miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Wojska Polskiego w Biegu Patrolowym (dwóch oficerów i dwóch podchorążych) – lipiec 2022.

4. III miejsce w biegu drużynowym w Mistrzostwach Wojska Polskiego w pokonywaniu przeszkód Ośrodka Sprawności Fizycznej (podchorążowie) – lipiec 2022 .

5. 2 x złoty medal, 2 x srebrny medal, 1 x brązowy medal w biegach indywidualnych w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegu na Orientację (kadra WAT), 2 x brązowy medal w sztafetach w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegu na Orientację (kadra i podchorążowie) – wrzesień 2022.

6. Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych w badmintonie (kadra i podchorążowie) – wrzesień 2022.

Zawody cywilne:

1. III miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w sezonie 2021/2022 – czerwiec 2022.

2. Pięć medali indywidualnych na Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym (kadra i studenci) – wrzesień 2022.

3. II miejsce w klasyfikacji drużyn niezawodowych w Mistrzostwach Świata klasy RS21 w żeglarstwie (kadra i studenci) – listopad 2022.

Działalność podchorążych w 2022 r.

Promocje WAT na Targach Edukacyjnych, Piknikach, w Szkołach Średnich:

 • 217 akcje promocyjne, w których udział brało 370 pchor.

HDK

 • 1 700 130 ml. oddanej krwi w ramach 104 akcji HDK i 3679 dokonanych donacji.
Fot. WAT

W zakresie wsparcia Ukrainy:

 • Zbiórka środków sanitarnych, lekarstw żywności – zebrano ponad 4 tony.
 • Wsparcie działań remontowo-porządkowych w Twierdzy Modlin;
 • Transport darów dla Uchodźców;
 • Przewóz ok. 180 uchodźców z granicy do Warszawy;
 • Wsparcie 6 MBOT w działalności Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK oraz GWRU COS TORWAR;
 • Ponad 1500 podchorążych i blisko 60 żołnierzy zawodowych było zaangażowanych w różne formy pomocy.

Pomoc Seniorom/Pomoc ludności cywilnej:

 • Wsparcie Szpitala Tymczasowego Covid-19 na Okęciu zaangażowanych było 180 pchor.
 • Prace gospodarcze na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w m. Laski
 • Pomoc przy organizacji XXVI Igrzysk Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami
 • Bieg charytatywny „Wybiegaj Krew" HDK na PGE Narodowym
 • Wsparcie przy organizacji zawodów w szermierce na wózkach „Szabla Kilińskiego"
 • Udział w 3 Pikniku Fundacji Pomoc dla Weteranów
 • Udział w szkoleniu 850 harcerzy podczas Zlotu Harcerskiego z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 • Udział w 15. jubileuszowym Onkobiegu.

Komentarze (1)

 1. gregoz68

  Wraca ruska opowieść o mordercach. Ciekawy ciąg zdarzeń. Moja odpowiedź - dał nam przykład Bonaparte!