Reklama

Siły zbrojne

200 ton paliwa lotniczego trafi do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Fot. BLMW
Fot. BLMW

1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu opublikowała wyniki postępowania, które było prowadzone w procedurze otwartej, dotyczącego dostawy 200 ton paliwa lotniczego do turbinowych silników lotniczych F-44. Będzie ono używane przez samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

1. RBLog poinformowała o udzieleniu zamówienia na dostawę 200 000 kilogramów paliwa lotniczego do turbinowych silników lotniczych NATO F-44 (inaczej JP-5). Tego typu paliwo lotnicze jest stosowane w samolotach i śmigłowcach Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Paliwo będzie składowane w Składzie Paliw w Babich Dołach, jednostce podległej 18. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Wejherowie. Jako kryteria wyboru najlepszej oferty ustalono cenę o wadze 60% oraz okres przechowywania paliwa z wagą 40%.

W czasie trwania postępowania dochodziło do wielu zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ostatecznie termin składania ofert upłynął 9 marca br.

Dostawą zajmie się Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe IMPEX – SARO, Romuald Godziniec, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 26, a całkowita końcowa wartość umowy wyniesie 3 111 900 zł. Warto zaznaczyć, że zlecający, tj. 1.RBLog, maksymalnie był gotów przeznaczyć 3 138 960 zł.

Maksymalny okres przechowywania paliwa wynosi 48 miesięcy. Produkt ma zostać użyty w samolotach używanych przez Marynarkę Wojenną RP.

Kacper Bakuła

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama