Reklama

Legislacja

Rząd przyjął projekt ustawy antyterrorystycznej

Fot. KGP/Marek Krupa
Fot. KGP/Marek Krupa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Jak podaje MSWiA, ma ona usprawnić koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. 

Projekt ustawy antyterrorystycznej zawiera rozwiązania prawne, które mają umożliwić służbom nie tylko skuteczne i sprawne, ale również szybkie działanie. Jak zapewniają twórcy ustawy, efektem jej wprowadzenia - które zaplanowano na 1 czerwca 2016 roku - będzie podniesienie skuteczności polskiego systemu antyterrorystycznego i zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. Wprowadzone przez ustawę rozwiązania mają być również dostosowane do nowych typów zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 

W tej ustawie są narzędzia do skutecznej walki z terroryzmem (…) Moim zadaniem jest niedopuszczenie do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Paryżu czy Brukseli. Służby dzięki tej ustawie mają odpowiednie narzędzia, by strzec bezpieczeństwa.

Minister Mariusz Błaszczak

Zawarte w ustawie regulacje mają wzmocnić mechanizmy koordynacji działań, doprecyzować zadania poszczególnych służb i instytucji czy zasady współpracy między nimi. Jak zaznacza MSWiA, pozwolą one również podejmować skuteczne działania w przypadku pojawienia się podejrzenia o dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i zapewnić wprowadzenie odpowiednich mechanizmów reagowania na takie zagrożenie. 

Najważniejsze założenia

Przyjęty 10 maja przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie czterostopniowego systemu stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych CRP (dla zagrożeń terrorystycznych w cyberprzestrzeni). Ustawa usprawnia również przepisy dotyczące wykorzystania wojska do wsparcia policji - w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego. Wprowadza również możliwość użycia broni palnej przeciwko osobom biorącym udział w zamachu na specjalnych zasadach. Rozszerzono również przesłanki udzielenia Straży Granicznej wsparcia przez Żandarmerię Wojskową.

Czytaj więcej: Ustawa antyterrorystyczna - krok do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. "Kluczowa rola przepisów wykonawczych i wzmocnienia służb"

Ustawa zakłada również, że za zapobieganie terroryzmowi odpowiedzialny będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast minister spraw wewnętrznych za przygotowanie Polski na wypadek wystąpienia zdarzeń terrorystycznych, reagowanie na nie oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na te zdarzenia. Projekt ułatwia także podejmowanie służby w ABW, AW, SKW i SWW osobom, które posiadają również obywatelstwo innego kraju.

Zgodnie z założeniami ustawy antyterrorystycznej szef ABW stworzy wykaz osób, które mają związek z działaniami o charakterze terrorystycznym. Agencja otrzyma również dostęp do danych i informacji, które udało się zgromadzić różnym podmiotom. Szef ABW będzie mógł także uzyskać dostęp do przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów i danych osób, które je zawarły, jak również do danych dot. obrotu instrumentami finansowymi stanowiących tajemnicę zawodową. Co więcej, projekt wprowadza obowiązek rejestrowania użytkowników kart typu pre-paid. 

Jak poinformował minister Mariusz Błaszczak, w projekcie uwzględniono uwagi Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Finansów. Projekt ustawy zostanie teraz skierowany do Sejmu. Szef MSWiA ma nadzieję, że wejdzie ona w życie jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO w Warszawie. 

Reklama

Komentarze

    Reklama