Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Zarząd WZE S.A. wybrany

Przemysław Kowalczuk / Fot. WZE S.A.
Przemysław Kowalczuk / Fot. WZE S.A.

11 maja 2021 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Przemysława Kowalczuka na stanowisko prezesa zarządu oraz Ireneusza Jabłońskiego na członka zarządu tej spółki – poinformowały Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A, na swojej stronie internetowej. Oznacza to powrót na stanowisko prezesa, który w latach 2016-2020 przeprowadził znaczącą modernizację zakładów.

Dr. inż Przemysław Kowalczuk to absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia Executive MBA na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Apsley Business School of London).

W latach 2016–2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., przekształcając profil Spółki z zakładu remontowego do nowoczesnego przedsiębiorstwa rozwijającego technologię rakietową. Wcześniej, od roku 2012 pracował w zakładach PIT-RADWAR S.A., m.in. jako Zastępca Dyrektora Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej, współtworząc program „Tarcza Polski”. W latach 2002-2012, był wykładowcą akademickim na Politechnice Warszawskiej oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Reklama
Reklama

Ireneusz Jabłoński to z kolei absolwent SGGW oraz trzech kierunków na studiach podyplomowych: Zarządzania Wartością Firmy (SGH w Warszawie), Zarządzania Nieruchomościami (WSGN w Warszawie) oraz Executive Master of Business Administration w WSM w Warszawie/ Apsley Business School of London.

W latach 2016 -2020 pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Pracował m.in. w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., Biurze Maklerskim Banku Zachodniego S.A.,  Agros Trading Sp. z o.o., Domu Maklerskim PKO BP S.A., Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie, Agencji Rynku Rolnego, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szerokie kompetencje do kierowania finansami spółki. Doświadczony w zakresie zapewniania płynności finansowej, nadzorowania dyscypliny budżetowej, bankowości inwestycyjnej, handlu, zarządzaniu i administracji publicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama