Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

W ITWL XXI - lecie Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP
prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, 22 marca odbyła się uroczystość XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego (PLP).

Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. 
Gośćmi specjalnymi jubileuszu byli: pani Grażyna Hanclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.

Uroczystość otworzył prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP, który przedstawił zebranym historię oraz charakterystykę lobby. Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który zaprezentował najważniejsze realizowane w ITWL projekty oraz plany na najbliższą przyszłość.

Podczas jubileuszu, po raz drugi w historii, wręczono Honorowe Wyróżnienia PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

mgr Tomasz Zaboklicki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PESA

mgr inż. Edward Margański – Margański&Mysłowski Zakłady Lotnicze S.A.

dr inż. Ryszard Kardasz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PCO PHO

mgr inż. Krzysztof Dędek – Prezes Zarządu Maskpol S.A.

inż. Bogdan Tatarowski - Dyrektor Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych POLALARM

Jubileusz zakończył się częścią mniej oficjalną, podczas której można było pogratulować laureatom wyróżnienia oraz złożyć życzenia na ręce przedstawicieli PLP. 

ITWL

  • ITWL
Reklama

Komentarze (3)

  1. Scooby

    Biorąc ilość kontraktów zagranicznych i pozycję naszej zbrojeniówki na świecie . To tytani pracy.

  2. ansy

    z POlskiego przemysłu zostanie tylko LOBBY

  3. Jan Fiedor

    Trzeba przyznać, że PLP robi co może. Gratulacje z okazji jubileuszu i gratulacje dla wyróżnionych.

Reklama