Przemysł Zbrojeniowy

Trójwspółrzędne radary z Izraela dla Czech. Umowa podpisana

Fot. IAI
Fot. IAI

Czeskie ministerstwo obrony poinformowało o zawarciu umowy rządowej z Izraelem, na mocy której firma ELTA Systems, część izraelskiego koncernu Israel Aerospace Industries, dostarczy czeskim siłom zbrojnym osiem wielozadaniowych trójwspółrzędnych radarów ELTA ELM-2084, wykorzystywanych m.in. w systemie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Iron Dome.

Umowa dotyczy czeskiego programu MADR - Mobile Air Defense Radar. Izraelskie systemy radarowe zostaną dostarczone, wypróbowane, i wprowadzone do służby w Republice Czeskiej w latach 2021-2023, zostaną również przystosowane do współpracy z systemami dowodzenia i kontroli czeskimi i natowskimi. Wprowadzone do służby systemy wyposażone są w aktywną antenę AESA pracującą w pasmie S, która może wykrywać cele powietrzne w odległości ponad 400 km, ma też możliwość wykrywania stanowisk artyleryjskich. Umowa podpisana 5 grudnia 2019 r. w Pradze ma wartość 125 mln USD.

Umowa obejmuje również ze strony izraelskiej transfer technologii i know-how, dodatkowo udział czeskiego przemysłu w produkcji będzie sięgał 30% wartości kontraktu. Współpraca przemysłowa dotyczyć będzie każdego etapu realizacji umowy - projektowania, produkcji, montażu, integracji, testowania i serwisowania działających urządzeń. Strona czeska będzie produkować część wrażliwych komponentów systemu, w tym zaawansowane technologicznie moduły radarowe wykorzystujące technologię azotku galu. Czeskie będą również elementy pomocnicze, wchodzące w skład gotowego produktu, jak ciężarówki i sieci kamuflażowe.

Minister obrony Czech Lubomir Metnar powiedział, że zakup radarów MADR jest jednym z kluczowych projektów modernizacyjnych czeskich sił zbrojnych, a same radary są bardzo potrzebne. Ich zakup oznacza bliski koniec uzależnienia od przestarzałego sprzętu pochodzenia rosyjskiego, jednocześnie kupowany system należy do najlepszych w swej klasie.

Wcześniej zakup radarów ELTA ELM-2084 nie otrzymał rekomendacji komisji NATO Air and Missile Defence Command and Control Security Accreditation Board (NATO ASAB), która poinformowała czeskie ministerstwo obrony, że izraelskie radary tego typu nie są kompatybilne z architekturą systemu obrony przeciwlotniczej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Strona czeska odpowiedziała, że kupowany sprzęt ma za zadanie zabezpieczyć wykrywanie celów na pułapie w zakresie 100-3000 metrów (zapewne w ramach systemu obrony powietrznej NATO - możliwości radarów są znacznie większe i zapewne będą wykorzystane), natomiast powyżej tego pułapu za bezpieczeństwo odpowiedzialne jest NATO. 

Ostatecznie jednak udało się sfinalizować umowę, a radary będą współdziałać z systemami NATO. Tego typu stacje radarowe używane są m.in. w systemie Iron Dome.

Czeskie siły zbrojne nie dysponują obecnie systemem obrony powietrznej kompatybilnym z systemami Sojuszu, gdyż ich systemy krótkiego i średniego zasięgu to sprzęt z okresu Układu Warszawskiego a jedynie w zakresie VSHORAD pozyskano szwedzkie wyrzutnie Saab RBS-70. Kolejnym krokiem, po zakupie radarów 3D, powinno być pozyskanie systemu krótkiego zasięgu (podobnych do polskiego systemu Narew).

Pozyskanie radarów trójwspółrzędnych początkowo miało być wspólnym zakupem państw Grupy Wyszehradzkiej, realizowanym na bazie potencjału przemysłów państw członkowskich. Umowę z Izraelem Czesi zawarli po tym, gdy nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia w ramach grupy V4.

Komentarze