Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

TELDAT nagrodzony przez Raytheon Technologies

Autor. TELDAT

Raytheon Technologies przyznał firmie TELDAT nagrodę Premier Award za współpracę w 2021 r. i szczególne osiągnięcia w kategoriach: Zarządzanie Biznesem/Obsługa Klienta i Współpraca.

Reklama

Artykuł przygotowany przez TELDAT

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Autor. TELDAT
Autor. TELDAT

Premier Award to coroczna platforma nagradzania w ramach Programu Raytheon Technologies Performance+, mająca na celu wyróżnienie dostawców o najwyższej wydajności, którzy zapewnili firmie Raytheon Technologies wyjątkową wartość w jednej z czterech kluczowych kategorii: Konkurencyjność Kosztowa, Technologia i Innowacje, Zarządzanie Biznesem /Obsługa Klienta oraz Współpraca.

Reklama
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT

Jest to już piąte bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie dla TELDAT przyznane przez Raytheon Techonologies. Wieloletnia już współpraca z tym amerykańskim Partnerem to od samego początku proces twórczy, systematycznie rozwijający się i korzystny dla obu stron, również dla obronności sojuszniczej, promocji Polski oraz marki polskiej w świecie. Współdziałanie to umożliwiło zwłaszcza wprowadzenie TELDAT na globalny rynek obronny i ugruntowywanie pozycji na nim. Umożliwiło również zacieśnienie polsko-amerykańskich relacji biznesowo-technicznych i międzyludzkich na każdym poziomie współpracy i zarządzania. Dzięki owocnemu i konstruktywnemu współdziałaniu z Raytheon Missiles & Defense, jednej z czterech firm wchodzących w skład Raytheon Technologies, TELDAT zaznaczył też silniejszą obecność m.in. na amerykańskim rynku obronnym, co umożliwiło też ustanowienie swojej stałej obecności w Stanach Zjednoczonych i aktywniejsze działanie w tej części świata.

Raytheon and TELDAT
Raytheon and TELDAT
Autor. TELDAT
TELDAT
TELDAT
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT
Autor. TELDAT

O TELDAT

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym rozległych/kompleksowych zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi) 26. rok dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, rekomendowane przez NATO, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dysponuje jednymi z najwyższych i najszerszych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych.

Raytheon&TELDAT
Raytheon&TELDAT
Autor. TELDAT

Specjalizuje się głównie w skutecznej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej (dla których zawsze wykonuje umowy / zadania w tym zakresie przed terminem i bez uwag z ich strony). Wyroby oraz świadczone usługi TELDAT (jak żadne inne polskie tego typu) były i są od wielu lat w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:

  • większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych wielu państw sojuszniczych (również pozostają w fazie wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań pokojowych i stabilizacyjnych, zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie, w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz Libanie;
  • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, USA oraz NATO. W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;
  • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty przez wiele lat występowały także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznych, które przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;
  • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym wielokroć w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przykładowo w tych ostatnich były one szeroko sprawdzane (także w przedmiocie wspomnianego bezpieczeństwa) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny.
YouTube cover video
YouTube cover video

Artykuł przygotowany przez TELDAT

Reklama

Komentarze

Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.
    Reklama