Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich. Wspólne forum Saab i AMW w Gdyni

Fot. Krzysztof Miłosz AMW
Fot. Krzysztof Miłosz AMW

W dniach 16-17 stycznia 2019 r. odbyło się Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich. Wydarzenie było zorganizowane przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy z Saab pod patronatem Ambasady Szwecji w Polsce.

Tematyka Forum obejmowała dyskusję na temat kierunków rozwoju techniki morskiej w Polsce i Szwecji w długoterminowej perspektywie, wyzwań i możliwości współdziałania pomiędzy nauką, przemysłem i siłami zbrojnymi, kwestii komercjalizacji wyników badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych oraz możliwych obszarów współpracy ze start-upami.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 uczestników związanych ze środowiskiem morskim, reprezentujących m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Marynarki Wojennej, Marynarkę Wojenną Królestwa Szwecji, Szwedzki Uniwersytet Obronny (SEDU), Uniwersytet w Lund, Saab Kockums, Politechnikę Gdańską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, szwedzką Agencję Badań i Rozwoju FOI, szwedzką Agencję Innowacji VINNOVA, OBR CTM Gdynia oraz gospodarza Forum - Akademię Marynarki Wojennej.

Poprzez organizację Forum Technologii Morskich rozpoczynamy kolejny etap współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a firmą Saab. Ważne jest, żeby specjaliści mogli się poznać, nawiązać znajomości, które będą przekładać się na rozwiązania naukowe i biznesowe.

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, prof. Tomasz Szubrycht

Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich jest dowodem na głębokie więzi, które łączą nasze kraje na wielu poziomach: sił zbrojnych, środowiska akademickiego i przemysłu. Wszyscy jesteśmy zależni od efektywnej i bezpiecznej współpracy sektora morskiego. Ta konferencja podkreśla naszą bliską współpracę. 

Szef Saab w Polsce, Jyrki Kujansuu

Celem Forum jest stworzenie platformy służącej wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi i szwedzkimi ośrodkami akademickimi i naukowymi, centrami badawczo-rozwojowymi i instytucjami zaangażowanymi w projekty badawcze w obszarze technologii morskich, a także rozwijaniu współpracy technologicznej pomiędzy Polską i Szwecją. Ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu obronnego i stoczniowego, oraz rozwijania współpracy ze start-upami.

Tematyka Forum obejmowała dyskusję na temat kierunków rozwoju techniki morskiej w Polsce i Szwecji w długoterminowej perspektywie, wyzwań i możliwości współdziałania pomiędzy nauką, przemysłem i siłami zbrojnymi, kwestii komercjalizacji wyników badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych oraz możliwych obszarów współpracy ze start-upami.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 uczestników związanych ze środowiskiem morskim, reprezentujących m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Marynarki Wojennej, Marynarkę Wojenną Królestwa Szwecji, Szwedzki Uniwersytet Obronny (SEDU), Uniwersytet w Lund, Saab Kockums, Politechnikę Gdańską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, szwedzką Agencję Badań i Rozwoju FOI, szwedzką Agencję Innowacji VINNOVA, OBR CTM Gdynia oraz gospodarza Forum - Akademię Marynarki Wojennej.

Poprzez organizację Forum Technologii Morskich rozpoczynamy kolejny etap współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a firmą Saab. Ważne jest, żeby specjaliści mogli się poznać, nawiązać znajomości, które będą przekładać się na rozwiązania naukowe i biznesowe – powiedział prof. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich jest dowodem na głębokie więzi, które łączą nasze kraje na wielu poziomach: sił zbrojnych, środowiska akademickiego i przemysłu. Wszyscy jesteśmy zależni od efektywnej i bezpiecznej współpracy sektora morskiego. Ta konferencja podkreśla naszą bliską współpracę, – powiedział Jyrki Kujansuu, szef Saab w Polsce.

Celem Forum jest stworzenie platformy służącej wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi i szwedzkimi ośrodkami akademickimi i naukowymi, centrami badawczo-rozwojowymi i instytucjami zaangażowanymi w projekty badawcze w obszarze technologii morskich, a także rozwijaniu współpracy technologicznej pomiędzy Polską i Szwecją. Ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu obronnego i stoczniowego, oraz rozwijania współpracy ze start-upami.

Reklama

Komentarze

    Reklama