Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Rheinmetall zwiększa sprzedaż i zyski

Fot. J. Sabak/Defence24.pl
Fot. J. Sabak/Defence24.pl
Autor. J.Sabak

Grupa Rheinmetall odnotowała w 2015 roku wzrost zysku i sprzedaży, w stosunku do roku 2014. Dział Rheinmetall Defence, zajmujący się dostarczaniem rozwiązań dla sektora obronnego uzyskał dodatnią rentowność, podczas gdy jeszcze w 2014 roku notował stratę.

Rheinmetall przedstawił wyniki finansowe za 2015 rok. Po raz pierwszy w historii skonsolidowana sprzedaż przekroczyła 5 mld euro i wyniosła 5,183 mld, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do poprzedniego roku (8% po uwzględnieniu różnic kursowych). W komunikacie podkreślono wyraźnie, że zwiększenie sprzedaży wypracowały zarówno działy Defence (zajmujący się rozwiązaniami dla sektora obronnego), jak i Automotive, dostarczający produkty branży motoryzacyjnej.

Sprzedaż tego pierwszego wzrosła w 2015 roku o 16% i wyniosła 2,591 mld euro, w stosunku do 2,240 mld w roku 2014. Wartość nowych zamówień przewyższyła przychody ze sprzedaży i wyniosła 2,693 mld euro. Zmniejszyła się w stosunku do roku 2014, kiedy Rheinmetall Defence uzyskał nowe zamówienia na kwotę 2,812 mld euro. Pod koniec ubiegłego roku dział obronny koncernu dysponował portfelem zamówień o wartości 6,422 mld euro, podczas gdy w 2014 roku jego wartość wynosiła 6,516 mld.

Rheinmetall Defence uzyskał w ubiegłym roku EBIT (zysk bez uwzględnienia odsetek i podatków) wynoszący 90 mln euro, podczas gdy w 2014 roku odnotował 67 mln euro straty. Wzrost rentowności jest między innymi efektem podjętych w ostatnich latach działań restrukturyzacyjnych oraz zwiększenia sprzedaży, natomiast na stratę w roku 2014 wpłynęły zdarzenia jednorazowe o wartości 58 mln euro. Z kolei sektor Automotive zanotował 2,592 mld euro sprzedaży i 216 mln euro zysku EBIT, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego odpowiednio o 6% i 17%.

Przedstawiciele Rheinmetall oczekują dalszego wzrostu sprzedaży i rentowności. Prognozowana wartość przychodów w sektorze obronnym na 2016 rok to 2,8 mld euro, natomiast w dziale Automotive – 2,7 mld euro. Przewiduje się, że rentowność sprzedaży Rheinmetall Defence, liczona na bazie EBIT będzie się dalej zwiększać i wyniesie od 4,5% do 5%. Podobny wskaźnik w dziale motoryzacyjnym szacowany jest na 8%, natomiast ogólna rentowność grupy Rheinmetall, po uwzględnieniu kosztów holdingowych ma według prognoz wynieść 6%.

Reklama

Komentarze

    Reklama