Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych

6 listopada br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Najwięcej zmian dotyczy zamówień wojskowych. Ustawa wchodzi w życie za 3 miesiące.Nowelizacja, która została przyjęta przez Sejm 14 września, implementuje unijną Dyrektywę 2009/81/WE, która znosi preferencje dla zamówień w krajowym przemyśle obronnym.  W międzyczasie Komisja Europejska pozwała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polskę, Holandię, Luksemburg i Słowenię za niedopełnienie obowiązku wdrażania dyrektywy przyjętej w sierpniu 2009 roku. Terminem granicznym był 20 sierpnia 2011 roku… Nasz kraj może jednak uniknąć kary, jeżeli do wyroku Trybunału Sprawiedliwości nadrobi zaległości przy wdrażaniu dyrektywy.

Zarówno, MON jak i polscy przedsiębiorcy sektora bezpieczeństwa i obronności obawiają się, że realizowanie zamówień zgodnie z treścią przepisów Dyrektywy, w trybie otwartego, ogólnoeuropejskiego przetargu doprowadzi do znacznego osłabienia polskiego przemysłu i ośrodków badawczych.

Tu w sukurs przychodzi im jednak art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).  Powołanie się na niego w treści ustawy umożliwia wyłączenie stosowania Prawa o zamówieniach publicznych zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa.  Przygotowując resort obrony do zmian w prawie minister obrony wydał 19 stycznia 2012 roku decyzję 6/MON w sprawie wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Wymienia ona aż 276 pozycji zakupów towarów i usług o znaczeniu militarnym, które były wyłączone na podstawie  art. 346 TFUE.

Zastanawiający jest fakt, że ze względu na "pilność" zakupu 5 dodatkowych samolotów CASA, MON wybrał drogę ustawy o zamówieniach publicznych, a ta nie przewiduje offsetu. Kontrakt został więc zawarty bez offsetu, a więc z pominięciem polskiego przemysłu. (Defence24.pl informował o tym na pod koniec sierpnia ).

(MMT)

 
Reklama

Komentarze

    Reklama