Przemysł Zbrojeniowy

Porozumienie strategiczne Lockheed Martina i PGZ S.A.

Fot. Combat Camera Poland
Fot. Combat Camera Poland

Lockheed Martin i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały porozumienie (Memorandum od Understanding – MoU) dotyczące współpracy w zakresie technologii obronnych i bezpieczeństwa. Porozumienie dotyczy w dużej mierze statków powietrznych służących w Siłach Zbrojnych RP.

Lockheed Martin i PGZ powołają wspólne grupy robocze, które podejmą prace nad rozwojem centrów obsługi i napraw samolotów F-16 Fighting Falcon i transportowców C-130 w oparciu o potencjał Grupy PGZ. Dodatkowo, firma ta ma współpracować z PGZ w celu zapewnienia wsparcia rozwoju potencjału w zakresie Bezzałogowych Systemów Latających „następnej generacji”.

Lockheed Martin ma także poszukiwać także możliwości włączenia spółek PGZ w swój globalny łańcuch dostaw, jak również „poszukiwać możliwości eksportu produktów PGZ poprzez relacje ze swoimi klientami”.

Lockheed Martin już ponad 20 lat jest zaufanym partnerem bezpieczeństwa narodowego Polski i krajowego przemysłu obronnego. Nasza firma stara się wzmacniać relacje z PGZ poprzez rozwój zdolności, dzielenie się technologią i wspieranie wzrostu eksportu. To nowe porozumienie stanowi ważny kamień milowy w kolejnej fazie naszego partnerstwa i zaangażowania firmy w momencie, gdy Polska modernizuje swoje zdolności obronne i umacnia swoją pozycję w NATO

Robert Orzyłowski, dyrektor firmy Lockheed Martin w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Nowe porozumienie poszerzy zaangażowanie firmy Lockheed Martin w Polsce. W zakładach PZL Mielec LM bezpośrednio zatrudnia 1,6 tys. osób przy produkcji śmigłowców Black Hawk i utrzymuje zatrudnienie ponad 5 tys. pracowników w krajowym łańcuchu dostaw. Firma jest obecna w Polsce od 1997 r. W Polsce sprzedaje z powodzeniem samoloty wojskowe, czujniki, obronę przeciwrakietową, systemy precyzyjnego ognia, radary i śmigłowce.

Memorandum to kolejny krok w pogłębianiu naszej współpracy, w szczególności w zakresie projektów lotniczych, w tym, między innymi, rozwoju potencjału naszych zakładów w zakresie obsługi i serwisu samolotów F-16 i C-130 Hercules.

Witold Słowik, prezes zarządu PGZ S.A.

Porozumienie zapewne nieprzypadkowo zostało zawarte akurat teraz, u progu zapowiadanego na „koniec stycznia” podpisanie umowy na 32 samoloty bojowe F-35A Lightning II. Przypomnijmy, że strona polska zapowiada się w kontekście tej – szacowanej na 4 mld USD – umowy zrzeczenie się offsetu i poszukiwania współpracy gospodarczej z Lockheed Martinem poprzez podpisywanie osobnych umów, korzystnych dla obydwu stron, podobnie jak ma to miejsce w Belgii. Obecne porozumienie z Lockheed Martinem może być tego zapowiedzią. Może ale nie musi, biorąc pod uwagę liczbę różnego rodzaju podobnych "wstępnych" porozumień podpisywanych przez polski przemysł w ciągu ostatniej dekady.

Komentarze