Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Podyplomowe studia na WAT. Propozycje dla cywilów i wojskowych

Logo WBLiZ WAT
Logotyp Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT
Autor. WBLiZ WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej przygotował ofertę studiów podyplomowych. Może ona zainteresować zarówno osoby cywilne, w tym zajmujące się tematyką finansów publicznych oraz logistyką i szeroko pojmowanym sektorem obrony i bezpieczeństwa, jak i oficerów Sił Zbrojnych RP.

Reklama

Artykuł sponsorowany, partner publikacji Wojskowa Akademia Techniczna

Reklama

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oferuje studia podyplomowe na kierunkach:

 • MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
 • Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją
 • Analiza finansowa i rachunkowość
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
 • Zamówienia publiczne w logistyce
 • Zarządzanie organizacją w środowisku IT
 • Zabezpieczenie logistyczne (MON)
 • Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (MON)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (MON)
Studia podyplomowe WBLiZ WAT
Rekrutacja na studia podyplomowe WBLiZ WAT
Autor. WBLiZ WAT

MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skierowane do pracowników, w tym kadry kierowniczej, instytucji publicznych i firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem strategicznego bezpieczeństwa Państwa oraz podległych mu podmiotów. Uczestnicy studiów MBA podczas pracy w grupach zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i technologii, poznają m.in. aspekty finansowe oraz prawne. Studia skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności zarządcze w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich tematyka pozwala poszerzyć perspektywy zarówno osobom zajmującym się tymi zagadnieniami na co dzień, jak i pomóc w rozwoju kariery osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową w bezpieczeństwie wewnętrznym i obronie narodowej.

Reklama

Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją to studia mające na celu przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych z zakresu m.in.: znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole; zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego; rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych; taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym; tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych); odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej; diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników.

Na studiach podyplomowych Analiza finansowa i rachunkowość przygotowujemy kadrę menadżerską oraz specjalistyczną z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Studia umożliwiają zdobycie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych m.in. w zakresie: systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu, najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych, funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej.

Budynek WBLiZ WAT
Budynek WBLiZ WAT
Autor. WBLiZ WAT

Kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów, przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, uzyskanie umiejętności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług, uzyskanie umiejętności zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności, uzyskanie umiejętności audytowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Quality Management System (QMS) to nieliczne zagadnienia poruszane na studiach podyplomowych Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.

Kolejnymi studiami podyplomowymi w naszej ofercie są studia Zamówienia publiczne w logistyce, których celem jest: uzyskanie umiejętności organizacji i procedowania postępowań o zamówienia publiczne, uzyskanie umiejętności kwalifikacji i oceny podmiotowej wykonawców oraz przedmiotowej oceny ofert, uzyskanie wiedzy od doświadczonych wykładowców i praktyków zajmujących się zamówieniami publicznymi, uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych renomowanej uczelni.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie organizacją w środowisku IT, to studia, na których nabywa się umiejętności i kompetencji w zakresie m.in. identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów, zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji, jak również wykorzystania języka R do analizy danych i wizualizacji wyników czy komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym naciskiem na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT oferuje również studia podyplomowe dla:

 • oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.) na kierunku Zabezpieczenie logistyczne. Studia te pozwalają pogłębić wiedzę i ukształtować umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • oficerów i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW) w SZ RP oraz innych osób zainteresowanych procesami pozyskiwania SpW na kierunku Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego, które dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in.: realizowania zadań kierowniczych, programowych i projektowych w ramach struktur organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze pozyskiwania sprzętu wojskowego;  zapewnienia wsparcia opartego na wiedzy i umiejętnościach systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego poprzez adaptowanie standardów i doświadczeń międzynarodowych oraz stworzenie zasobu kadrowego kompetentnego w zakresie zarządzania programami i projektami; wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności opartych na zarządzaniu projektowym zgodnych z metodyką PRINCE 2 Foundation oraz zarządzaniem jakością w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego
 • oficerów przewidzianych na stanowiska zaszeregowane od stopnia etatowego major (komandor ppor.) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, którego celem jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. z: zasad kierowania ludźmi w różnych sytuacjach organizacyjnych; prowadzenia nowoczesnej polityki kadrowej; kierowania ludźmi, komunikowania się i skutecznego rozwiązywania problemów pracowniczych; zarządzania kapitałem ludzkim oraz przekształcania organizacji w struktury inteligentne.

Wszyscy kandydaci aplikujący na studia podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dostępną na naszej stronie: https://wlo.wat.edu.pl/ksztalcenie/dydaktyka/studia-podyplomowe oraz do aplikowania.

Artykuł sponsorowany, partner publikacji Wojskowa Akademia Techniczna

Reklama

Komentarze (3)

 1. Pablostratus

  3 semestry za prawie 24 000 zł ! ;D :P

 2. sswpss

  Trzeba się jednak nauczyć, jak wygrać i nie kierować lufy w oko

 3. kowalsky

  Samymi dyplomami wojny się nie wygra.

Reklama