Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Poczta Polska na MSPO 2021

Fot. Poczta Polska
Fot. Poczta Polska

Poczta Polska po raz pierwszy w historii przygotowała swoje stoisko podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (MSPO). Prezentowany jest potencjał pionu Poczta Polska Ochrona (PPO) oraz działalność filatelistyczna.

MSPO to miejsce prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. To nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 29 lat, a po raz pierwszy w historii stoisko przygotowała Poczta Polska.

Poczta Polska po raz pierwszy w historii przygotowała swoje stoisko podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie przedstawiamy usługi świadczone w ramach działalności pionu Poczta Polska Ochrona. Poczta Polska jest ważnym elementem krajowego systemu obiegu pieniądza gotówkowego poprzez fakt świadczenia usługi finansowej polegającej na zapewnieniu odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku, a także transferu środków pieniężnych w relacji Państwo-Obywatel

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Od 7 do 10 września br. Poczta Polska przedstawia rodzaje i możliwości świadczonych w ramach działalności PPO kompleksowych usług ochroniarskich. Obejmują one logistykę gotówki, ochronę fizycznego osób i mienia oraz zabezpieczenie techniczne i monitoring. Poza tym, PPO prezentuje usługi kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz transportów cargo w cywilnym ruchu lotniczym. 

Pion Poczta Polska Ochrona jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji działalności Pocztowych Formacji Ochronnych, powstałych w Poczcie wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. PPO, poza podstawową działalnością jaką jest obsługa Poczty Polskiej, również oferuje usługi komercyjne

Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

PPO obsługuje ponad 2,4 tysiąca klientów zewnętrznych, realizując usługi w około 42 tysiącach punktów klientów zlokalizowanych w całym kraju oraz ponad czterech tysiącach placówek Poczty Polskiej. Do prowadzenia tej działalności PPO zatrudnia ok. 3 tysiące kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy korzystają z floty 400 pojazdów do transportowania wartości pieniężnych oraz z prawie 2200 jednostek broni palnej. 

PPO monitoruje prawie 4,5 tysiąca obiektów pocztowych oraz blisko 800 obiektów komercyjnych. Pracownicy pionu obejmują ochroną fizyczną prawie 250 obiektów pocztowych, w tym 16 posiadających status infrastruktury krytycznej państwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama