Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Nowy zarząd w Dezamet S.A.

Fot. Dezamet
Fot. Dezamet

Na rozpoczętą 24 lipca nową, X kadencję, Rada Nadzorcza Zakładów Metalowych DEZAMET SA w Nowej Dębie powołała Zarząd spółki w nowym składzie osobowym. W wyniku rozstrzygnięcia rozpoczętego 11 maja postępowania kwalifikacyjnego nowym Prezesem Zarządu  ZM DEZAMET SA został Jerzy Deruś, a jego skład uzupełnili Krzysztof Zuba i Arkadiusz Duma.

Jerzy Deruś jest absolwentem ekonomii i zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz podyplomowych studiów: MBA (Master of Business Administration) w Kolegium Jagiellońskim, a także na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w zakresie szacowania nieruchomości. Legitymuje się bogatym doświadczeniem z pracy w przemyśle, w tym przemyśle zbrojeniowym. Po ukończeniu studiów magisterskich, w latach 1986-2009, był związany z Hutą Stalowa Wola (HSW), gdzie pracował najpierw w zakładzie Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. a następnie w Zakładach Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o.  W latach 2009-2017 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w firmie METAL-SYSTEM Sp. z o.o., gdzie kierował działaniem dużej firmy obróbczej. W latach 2017-2018 zajmował stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Zaopatrzenia i Kooperacji w MESKO SA Skarżysko Kamienna, gdzie zajmował się opracowywaniem procedur zakupowych oraz koordynowaniem współpracy pomiędzy działami firmy, zabezpieczając prawidłowy przebieg procesów strategicznych. Od 31 lipca 2018 r. zajmował stanowisko członka zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET SA pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego spółki, sprawując nadzór nad pionem finansowym i handlowym. J. Deruś jest kolejnym szefem nowodębskiej spółki, który przed objęciem stanowiska związany był zawodowo z innym ważnym podkarpackim ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego, Hutą Stalowa Wola, obecnym potentatem w produkcji nowoczesnych systemów artyleryjskich i wiodącym ośrodkiem myśli technicznej i technologicznej, prowadzącym tak innowacyjne programy jak ZSSW-30 i NPBWP Borsuk, partnerem takich potęg w przemyśle zbrojeniowym jak Raytheon (program Wisła – system Patriot) oraz Rheinmetall (części do armat czołgowych Rh120, w tym lufy). W przeszłości ZM DEZAMET kierował m.in. Stanisław Wójcik, który w HSW odpowiadał przez wiele lat za pion produkcji wojskowej. Za czasów jego prezesury nowodębska spółka zaczęła uzyskiwać dodatnie wyniki finansowe oraz rozwinęła się, nawiązując kontakty z kilkoma zachodnimi firmami (m.in. w 2007 r. DEZAMET zawarł umowę offsetową z firmą Nammo w sprawie produkcji w Nowej Dębie amunicji do granatników automatycznych 40 mm)

Krzysztof Zuba ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz podyplomowe studia MBA (Master of Business Administration) w Kolegium Jagiellońskim. W trakcie swojej kariery zawodowej przeszedł szereg szkoleń min. z zakresu audytu i finansów. Od października 2018 roku zatrudniony w Zakładach Metalowych Dezamet SA, jako Szef Biura Zarządu, a następnie jako Dyrektor Biura Zarządu i Prokurent Spółki. Przed powołaniem do Zarządu Dezamet SA pracował na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w firmach produkcyjnych i usługowych, sprawując nadzór nad działami produkcji, zakupów oraz marketingu. Jest ekspertem w temacie gospodarki finansowej, a także autorem publikacji oraz wykładowcą i trenerem biznesu.

Arkadiusz Duma jest absolwentem Techniki Uzbrojenia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie Systemy CAD i Przetwarzanie Obrazu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także studia podyplomowe w kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Społecznej Akademii Nauk. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył wiele szkoleń m.in. z dziedziny bezpieczeństwa pracy z materiałami wybuchowymi czy ich stosowania w procesach produkcyjnych. Od ukończenia studiów magisterskich nieprzerwanie związany z Zakładami Metalowymi DEZAMET SA w Nowej Dębie, gdzie kolejno awansował, aż do stanowiska Dyrektora Produkcji. W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Zakładów, a od 23.01.2019 piastuje stanowisko Członka Zarządu spółki.

Zakłady Metalowe DEZAMET SA są strategicznie ważnym dla polskiej obronności producentem i dostawcą dla MON RP m.in. kilku typów mechanicznych i elektromechanicznych zapalników artyleryjskich, granatów nasadkowych, granatów ręcznych, lotniczych bomb ćwiczebnych, przeciwpancernej amunicji rakietowej PG-15W kal. 73 mm do armaty 2A28 Grom stanowiącej uzbrojenie bojowych wozów piechoty BMP-1,  amunicji do granatników automatycznych 40 mm oraz amunicji moździerzowej w przedziale kalibrów 60-120 mm, w tym nowej generacji amunicji HE 120 mm do moździerza automatycznego SMK120 Rak, a także producentem amunicji artyleryjskiej do sh 155 mm Krab i Kryl.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama