Przemysł Zbrojeniowy

Nowe zagrożenia wymagają potrzebę posiadania niezawodnej łączności w paśmie KF

Fot. L3 Harris
Fot. L3 Harris

W miarę jak zagrożenia ze strony przeciwnika dysponującego rosnącym potencjałem prowadzą do powstania nowych wyzwań w zapewnieniu łączności dla państw europejskich, siły zbrojne na całym kontynencie rozważają powrót do rozwiązań technicznych, które dowiodły swej niezawodności już dziesiątki lat temu.

Artykuł przygotowany przez L3Harris

Po wielu latach, w których technologia komunikacji za pomocą systemów satelitarnych wiodła prym w zapewnieniu łączności na potrzeby sił zbrojnych, obawy związane z cyberbezpieczeństwem, rosnące koszty utrzymania i serwisu, ograniczony dostęp do zasobów satelitarnych oraz zagrożenia związane z rosnącymi możliwościami walki radioelektronicznej potencjalnego przeciwnika, sprawiły, że pojawiła się potrzeba pozyskania niezawodnych i odpornych na działania wroga systemów łączności działających w paśmie fal krótkich KF (ang. High Frequency).

Na szczęście wiele państw w Europie dysponuje już fundamentem, niezbędnym do zbudowania solidnych, odpornych na zakłócenia sieci radiowych działających z wykorzystaniem fal krótkich (w zakresie od 1.5 MHz do 30 MHz). Dzięki użyciu radiostacji, które są wykorzystywane w konfliktach zbrojnych na całym świecie, możliwe jest uzyskanie współdziałania, elastyczności i interoperacyjności w ramach operacji połączonych.

„Od ponad 20 lat wspieramy potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poczynając od serii Falcon® I a obecnie już Falcon III i IV”, mówi Arkadiusz (Arek) Szalpuk, Sales Manager w L3Harris. „Dumą napawa mnie fakt, iż polskie Ministerstwo Obrony Narodowej jest jednym z pierwszych międzynarodowych odbiorców, które pozyskało najnowsze radiostacje AN/PRC-160(V).”

L3Harris oferuje urządzenia, które zapewniają współdziałanie i pełną interoperacyjność w wielodomenowym środowisku walki. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy „stajemy twarzą w twarz” z przeciwnikiem wyposażonym w zaawansowane środki Walki Radioelektronicznej, dodaje Arek Szalpuk. Rozwiązania L3H można wykorzystać zarówno do zapewnienia odpornej i trudno wykrywalne łączności, jak i szybkiego transferu dużych ilości danych, za pośrednictwem krótkofalowej łączności szerokopasmowej (ang. High Frequency Wideband).

Rozwiązania L3Harris

L3Harris Technology należy do liderów w rozwoju łączności krótkofalowej o czym świadczy choćby ponad 50-letnie doświadczenie w dostarczaniu systemów łączności dla użytkowników na całym świecie, w tym głównie dla państw członkowskich NATO oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (ang. US DoD). Dzięki wprowadzanym przez lata ciągłym innowacjom, radiostacje L3Harris oraz urządzenia peryferyjne zapewniają zdolności i możliwości, niedostępne do tej pory w starszych generacjach. Można wymienić tutaj 10-krotnie szybszy transfer danych, szeroki wybór trybów pracy i „waveform-ów” (potocznie zwanych Trybami Pracy), dający żołnierzom na polu walki wybór możliwości: skrytego transferu danych lub szybkiej wymiany informacji ISR (ang. Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) na dużych odległościach.

Nowa Generacja taktycznych radiostacji krótkofalowych

Jeśli Siły Zbrojne RP poszukują możliwości zastąpienia wykorzystywanych z powodzeniem AN/PRC-150(C) oraz RF-5800H, firma L3Harris oferuję rozwiązanie, które jest o 30% lżejsze i mniejsze od poprzedników z dodatkową, unikatową funkcjonalnością w postaci opcjonalnego modułu GPS SASSM (ang. Selective Availability Anti-Spoofing Module).

AN/PRC-160(V) to pierwsza na świecie szerokopasmowa radiostacja plecakowa, spełniająca nowe standardy w zakresie modernizacji kryptografii zalecone przez NSA (ang. National Security Agency). Programowalna architektura w standardzie SDR (ang. Software Defined Radio) pozwala na aktualizację „waveformów”, standardów szyfrowania oraz ich rozwój w przyszłości, wprowadza też dodatkowe warstwy zabezpieczeń dla informacji niejawnych.

Wykorzystując atuty łączności radiowej w paśmie KF w ramach wewnętrznych prac badawczych firma L3Harris nie ustaje w rozwoju odpornych na zakłócenia przeciwnika „waveformów”, dostosowując je do wymagań współczesnego pola walki.

image
Fot. L3 Harris

Nowe radiostacje są w pełni kompatybilne z urządzeniami rodziny Falcon II®, co sprawia, że istnieje możliwość niemal natychmiastowej wymiany radiostacji AN/PRC-150(C) lub RF-5800H na AN/PRC-160(V) z zachowaniem zakupionych wcześniej wzmacniaczy stacjonarnych lub zestawów montowanych na pojazdach co pozwoli na zwiększenie czasu eksploatacji już posiadanych systemów łączności.

Nowe urządzenie firmy L3Harris jest najmniejszą, najlżejszą radiostacją taktyczną oferującą najszybszy transfer danych. Została zoptymalizowana w ramach filozofii SWaP (size, weight, and power - rozmiar, waga i moc) – gdzie zadbano o zwiększenie wydajności baterii i jednoczesną redukcję wagi ekwipunku, terminali do transmisji danych a tym samym możliwość wykorzystania radiostacji na najniższych szczeblach dowodzenia.

Kluczowe korzyści to: szerokopasmowa (adaptacyjna) transmisja danych z prędkością do 120 kbps; zasilanie urządzenia z jednaj baterii; praca w zakresie częstotliwości od 1,5 MHz do 60 MHz, obejmujący zakres KF (z mocą do 20 Watt ) i UKF (z mocą do 10 Watt ); wbudowany moduł kryptograficzny zapewniający interoperacyjność z niejawnymi bądź zastrzeżonymi sieciami radiowymi; możliwość przesyłania wiadomości głosowych w formacie LDV (ang. Last Ditch Voice), wiadomości tekstowych w formacie SMS; wbudowany interfejs telefoniczny; współtworzenie świadomości sytuacyjnej SA (ang. Situational Awareness) i raportowanie o pozycji, odległości, prędkości, wysokości oraz azymutu pomiędzy radiostacjami (czyli jednostkami) bezpośrednio z poziomu radiostacji i wiele innych. Moc radia można zwiększać, z wykorzystaniem wzmacniacza mocy - od 125 W, a także w wariantach 150 W, 400 W, czy nawet 1 kW.

Co więcej, nowoczesne radiostacje taktyczne L3Harris mogą pozwolić jednostkom lądowym na utrzymanie ciągłej łączności w ruchu (z przekazywaniem komunikacji głosowej i danych), za pośrednictwem unikatowego oprogramowania bezprzewodowej poczty elektronicznej (RF-6760 WMT) i komunikatora taktycznego (RF-6705 Tactical Chat IP), jednocześnie zapewniając odpowiedni poziomu bezpieczeństwa, jakiego użytkownik potrzebuje na współczesnym polu walki.

Lokalne wsparcie i zaangażowanie w Polsce

By upewnić się, że użytkownicy z SZ RP otrzymują wszelkie niezbędne wsparcie, L3Harris zatrudnia w kraju pełnoetatowy zespół sprzedaży i pomocy technicznej. Firma w ramach zobowiązań offsetowych pomogła też w zbudowaniu w Polsce dwóch centrów serwisowo-szkoleniowych skupionych na produktach L3Harris.

Pierwsze to Centrum Serwisowo-Szkoleniowe zbudowane w Wojskowych Zakładach Łączności nr 2 S.A. w Czernicy. Zakład ten korzysta z nowoczesnych, dobrze wyposażonych warsztatów diagnostycznych z wykwalifikowaną kadrą, dostarczając usług serwisowych oraz szkoleniowych. Jak dotąd, dzięki działaniu serwisu udało się naprawić ponad 800 sztuk radiostacji Type-1.

WZŁ-2 S.A. dysponuje także nowoczesnym, wyposażonym przez L3Harris centrum szkoleniowym, które posiada na wyposażeniu niezbędny sprzęt łączności taktycznej, przeznaczony do szkolenia użytkowników.

L3Harris pomaga również w stworzeniu ośrodka szkoleniowo-dydaktycznego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 2014 roku firma dostarcza sprzęt i szkolenia dotyczące radiostacji programowalnych SDR, radiowych sieci MANET (ang. Mobile-Ad-Hoc-Network) oraz systemów taktycznej łączności radiowej.

„Wojskowa Akademia Techniczna planuje uruchomić wkrótce Centrum Radiowe, finansowane częściowo przez L3Harris, które będzie działać na rzecz badań, rozwoju i szkoleń w zakresie łączności radiowej”, twierdzi Arek Szalpuk.

L3Harris oraz partnerzy offsetowi rozmawiają obecniej na temat przyszłości dotyczącej rozszerzenia współpracy, większego zakresu działania serwisu, prac badawczo-rozwojowych oraz szkoleń z obsługi nowych generacji radiostacji dostarczanych do SZ RP.

Więcej informacji o tym jak radiostacje L3Harris zapewniają bezpieczną łączność w czasie oddziaływania środków walki elektronicznej przeciwnika, dowiesz się odwiedzając nas na Defence24 Day lub na stronie:

https://www.l3harris.com/newsroom/editorial/2021/09/high-frequency-communications-resilience-satellite-denied-environments

Artykuł przygotowany przez L3Harris

Komentarze