Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2021: MRiT dla polskich firm w przetargach USA i NATO

Fot. Kacper Bakuła/Defence24.pl
Fot. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Podczas targów MSPO w Kielcach Ministerstwo Rozwoju i Technologii zorganizowało konferencję dotyczącą możliwości udziału polskich firm w zamówieniach publicznych NATO i armii USA. Uczestnikom zostały przybliżone przydatne narzędzia w poszukiwaniu przetargów oraz kilka istotnych uwag uczestnictwa w nich.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Spotkanie, jakie odbyło się 8 września, otworzył Artur Dąbkowski z Wydziału Organizacji Międzynarodowych i Zamówień Publicznych. Celem prezentacji było przybliżenie przedstawicielom polskich firm, w jaki sposób można ubiegać się o przetargi na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych bądź Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i gdzie szukać informacji na ich temat.

W jakim celu polskie podmioty mogłyby się starać o zamówienia? Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazał na wiele usług pozamilitarnych, które wymagają zabezpieczenia. Miał na myśli świadczenie dostaw żywności, medykamentów, środków pierwszej potrzeby, obsługę obiektów mieszkaniowych. Zabezpieczenie powyższych potrzeb jest niezwykle istotne, szczególnie w obliczu stacjonowania amerykańskiej armii w Polsce, która z roku na rok stale rozbudowuje swoją infrastrukturę w kraju. To wymaga zaangażowania polskich firm.

Startować w przetargach na rzecz NATO może każdy, kto spełnia odpowiednie warunki. Jednakże najsampierw należy odpowiedzieć na dość istotne pytanie: gdzie należy szukać informacji o międzynarodowych przetargach? MRiT na swojej stronie internetowej przygotowało spis aktualnie trwających postępowań NATO. Polscy przedsiębiorcy mogą więc w wygodny sposób przeglądać szereg ogłoszeń, związanych ze świadczeniem usług na rzecz wojska. 

Jednakże nie można zapomnieć o amerykańskich, rządowych serwisach, gdzie zainteresowani mogą dowiedzieć się o nadchodzących przetargach i dodatkowych informacjach. Jedną z nich jest System for Award Management (SAM), na którym dokonuje się rejestracji w celu dostępu do kontraktów armii USA i gdzie zamieszczane są informacje o prowadzonych postępowaniach. Kolejną stroną jest USA Spending, gdzie są dokumentowane dotychczasowe wydatki amerykańskiego rządu. Nie sposób jeszcze zapomnieć o serwisie North American Industry Classification System (NAICS). Jest to północnoamerykański system klasyfikacji przemysłu, działający dla USA, Kanady i Meksyku. Służy do klasyfikacji działalności gospodarczej w celu tworzenia dalszych analiz, raportów czy statystyk.

Podczas konferencji został przedstawiony ważny element w międzynarodowych przetargach, dotyczący sprawdzenia podmiotu, pod kątem spełniania wymagań stawianych przez NATO. W tym miejscu została jasno zdefiniowana rola MRiT jako organu opiniodawczego.

Reklama
Reklama

W związku z powyższym wyróżnia się dwie formy kontroli podmiotów przez ministerstwo. Pierwszym z nich jest zgłoszenie w formie nominacji, czyli sprawdzenie zainteresowanych pod kątem formalnego spełniania warunków udziału w przetargu oraz tego, czy nie dojdzie do ewentualnego wykluczenia. Drugim, jednakże bardzo istotnym dokumentem jest Deklaracja Uprawnienia. W nim podmiot, który jest zainteresowany przetargiem może na wniosek MRiT zostać zaopiniowany przez MON, MSWiA oraz ABW lub SKW w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, transportem chorych, dostępem do baz jak i spełnianiem wymogów finansowych, profesjonalno-technicznych.

Trzeba jednocześnie w tym momencie zwrócić uwagę, że negatywna opinia jakiejkolwiek z powyższych instytucji wiąże się z niemożnością wypełnienia deklaracji uprawnienia, co w konsekwencji oznacza niemożność udziału w przetargu.

Na sam koniec spotkania zostało przedstawione podsumowanie, ze wskazówkami dotyczącymi uczestnictwa w przetargach armii amerykańskiej:

 • Rejestracja firmy w bazie danych SAM,
 • Podmiot zapoznaje się z planowanymi wydatkami oraz programami rządu amerykańskiego,
 • Zapoznanie się z kluczowymi terminami oraz terminami,
 • Identyfikacja własnych produktów i usług wobec historycznych przetargów i zamówień,
 • W razie potrzeby: kontakt z instytucjami,
 • Udział w organizowanych spotkaniach, szkoleniach, wydarzeniach branżowych,
 • Przygotowanie odpowiedzi do RFI (Request for information); RFP (Request for proposal), RFQ (Request for quote).
 • Przygotowanie oferty SOW (Statement of work), LPTA (Lowest price technically acceptable),
 • Przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi na Source Sought Notice,
 • Zawarcie umowy ramowej. Udział w programie LOGCAP oraz szkoleniach.

Warto jeszcze na koniec wspomnieć kilka słów o zaletach, jakie wynikają ze świadczenia usług na rzecz NATO/USA. Pierwszą z nich jest zwolnienie z podatków: VAT i akcyzy. Polskie przedsiębiorstwa, które są wykonawcami lub podwykonawcami przetargu dla rządu USA, nie ponoszą tych obciążeń. Te zwolnienie obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Drugą zaletą jest możliwość zbudowania zaufania na podstawie wieloletniej współpracy międzynarodowej, co może w przyszłości rodzić szanse na kolejne kontrakty dla amerykańskiej armii, a w konsekwencji stały przypływ środków finansowych.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Reklama

Komentarze

  Reklama